Lào Cai thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 2.168 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán

02/05/2023, 13:55
báo nói -

TCDN - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến hết tháng 4/2023 đạt 2.168 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán Trung ương giao, bằng 18,1% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 70% cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 4/2023 đạt 2.168 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán Trung ương giao, bằng 18,1% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 70% cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu nguồn thu, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là thu nội địa với 1.908 tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán Trung ương giao, bằng 19,8% dự toán tỉnh giao, bằng 72,5% cùng kỳ năm trước. Thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu đạt trên 263 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán Trung ương giao, bằng 11,2% dự toán tỉnh giao, bằng gần 56% so với cùng kỳ năm trước.

Lào Cai thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 2.168 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán.

Lào Cai thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 2.168 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán.

Song song với đó, tổng chi ngân sách địa phương đến hết tháng 4/2023 đạt 8.588 tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán Trung ương giao, bằng 47,3% dự toán tỉnh giao và bằng 175% cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2023 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán năm và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 4/2023 ước đạt 135,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 500,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 355,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 110,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% và tăng 15,6%; chi trả nợ lãi 34 nghìn tỷ đồng, bằng 33% và giảm 3,3%.

Hoàng Tư
Bạn đang đọc bài viết Lào Cai thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 2.168 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Đề nghị xem xét kỷ luật nguyên Bí thư, Chủ tịch Lào Cai
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và một số cá nhân khác.