Luật Đất đai sửa đổi chưa quy định đánh thuế người nhiều nhà đất

12/12/2022, 10:08
báo nói -

TCDN - Về đề xuất quy định nguyên tắc đánh thuế đối với người quản lý, sử dụng nhiều đất đai hơn so với hạn mức, đối với trường hợp để hoang hóa đất đai không sử dụng trong Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan để thể chế trong pháp luật về thuế.

Đề xuất tổng kết thi hành luật về thuế sử dụng đất

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa thay mặt Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo một số nội dung tiếp thu, giải trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sau phiên thảo luận tại kỳ họp 4 Quốc hội XV.

Về các khoản thu tài chính từ đất đai và điều tiết nguồn thu từ đất, theo Bộ trưởng một số ý kiến đề nghị chính phủ có lộ trình rà soát, tổng kết thi hành các luật về thuế sử dụng đất để báo cáo Quốc hội; đề nghị quy định việc điều tiết hài hòa nguồn thu từ đất giữa Trung ương và địa phương. Bộ trưởng cho biết sẽ đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng lộ trình rà soát, tổng kết thi hành các luật về thuế sử dụng đất để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Về điều tiết nguồn thu từ đất, dự thảo Luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc; việc điều tiết cụ thể thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công.

Về quy định nguyên tắc đánh thuế đối với người quản lý, sử dụng nhiều đất đai hơn so với hạn mức, đối với trường hợp để hoang hóa đất đai không sử dụng, theo Bộ trưởng, Nghị quyết số 18 khóa XIII về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai đã xác định: “Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang”. Do đó, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu, phối hợp với các cơ quan để thể chế trong pháp luật về thuế.

Quy định ban hành bảng giá đất hàng năm

Về nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất, Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ nguyên tắc, cơ sở để định giá đất phù hợp với giá trị thị trường quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường; bổ sung nguyên tắc đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; bổ sung các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, giá đất gắn với không gian sử dụng đất; xây dựng tiêu chí, cách thức xác định giá đất cho từng trường hợp.

Người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường cho biết, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng làm rõ giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu quy định các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Liên quan đến đề xuất quy định ban hành bảng giá đất định kỳ 5 năm, 3 năm hoặc 2 năm một lần; quy định điều chỉnh bảng giá đất khi có biến động từ 20% trở lên, theo ông Hà, qua tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 cho thấy việc ban hành bảng giá đất 5 năm 1 lần, điều chỉnh khi có biến dodogj 20% chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Nghị quyết số 18-NQ/TW xác định: “Bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường”. Do vậy, dự thảo Luật quy định bảng giá đất cần phải được ban hành hàng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, tránh trường hợp giá đất không phản ánh đúng giá đất thị trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết, việc xây dựng bảng giá đất theo vị trí, vùng giá trị, thửa đất chuẩn mang tính chuyên môn, kỹ thuật, chi tiết sẽ được quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành. Về việc xây dựng tiêu chí về quy trình kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng bảng giá đất, cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện trong dự thảo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về đấu giá đất, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, dự thảo Luật đã bỏ quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đất chưa được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong dự thảo Luật, do đây là quy định mới cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai; rà soát về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các trường hợp nhà nước thu hồi đất để tạo quỹ đất với các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất tại Điều 125 dự thảo Luật, các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền ử dụng đất tại Điều 126 dự thảo Luật; các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất tại Điều 127 dự thảo Luật; các trường hợp tao quỹ đất để phát triển quỹ đất tại Điều 111 và Điều 112 dự thảo Luật,

Cơ quan soạn thảo nghiên cứu để thể chế cụ thể hơn một số nội dung đổi mới giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trong Nghị quyết số 18-NQ/TW.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Luật Đất đai sửa đổi chưa quy định đánh thuế người nhiều nhà đất tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ TN&MT: Sẽ đánh thuế dự án bỏ hoang
Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trường hợp nhà bỏ hoang sẽ bị đánh thuế rất cao là thuế không sử dụng. Về các loại đất, thì đất nào không sử dụng cũng lãng phí.