Một cá nhân kiếm 80 tỷ từ YouTube chưa nộp thuế

07/11/2019, 15:07

TCDN - Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh sàn giao dịch điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội đã mời 57 cá nhân có doanh thu bán hàng 600 tỷ đồng lên làm việc. Tuy nhiên, chỉ có 10 cá nhân nộp thuế, thu được 1,2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

kinh-doanh-tren-mang

Theo thông tin của Cục Thuế TP Hà Nội, trên cơ sở rà soát, xác minh thông tin của trên 13.000 tài khoản facebook có các hoạt động kinh doanh bán hàng qua mạng, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai gửi thông tin về đăng ký thuế, kê khai nộp thuế cho các cá nhân (3 lần). Đồng thời, Cục Thuế đã đăng tải trên website, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ của mình.

Qua đó, Cục Thuế TP Hà Nội đã phân loại được 2.000 cá nhân có hoạt động kinh doanh qua mạng theo từng đối tượng, tình trạng hoạt động, xác định được trên 1.000 chủ tài khoản phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế (1.000 tài khoản còn lại thuộc các tổ chức, cá nhân đã đăng ký và đang kê khai, nộp thuế).

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh sàn giao dịch điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu thập thông tin của các cá nhân kinh doanh qua các sàn này. Trên cơ sở đó, Cục Thuế TP Hà Nội đã thông báo mời 57 cá nhân có doanh thu bán hàng 600 tỷ đồng lên làm việc tại cơ quan thuế để tuyên truyền, vận động các cá nhân kê khai nộp thuế theo quy định.

Tuy nhiên, hiện có 10 cá nhân kinh doanh nộp thuế, kết quả bước đầu đã thu được 1,2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Thông tin thêm về tình hình thu thuế đối với tổ chức, cá nhân cung cấp các ứng dụng, sản phẩm tại các Khu vực ứng dụng hiện nay như Google Play, Apple Store, Youtube…, Cục thuế TP Hà Nội chó biết, ngay từ đầu năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã tiến hành thu thập thông tin của các tổ chức, cá nhân phát sinh dòng tiền từ các tổ chức nước ngoài như Google Play, Apple Store, Youtube...

Qua đó, đã lập được danh sách của 47 tổ chức với số tiền: 78.615.162.891 đồng (các Doanh nghiệp kê khai nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định), và 526 cá nhân với số tiền: 291.352.750.110 đồng trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhờ tuyên truyền hướng dẫn chính sách thuế, cấp MST, kê khai nghĩa vụ ngay tại cơ quan thuế, công tác này đã đạt được một số kết quả bước đầu. Cụ thể, tính đến hết 10/10/2019, các cá nhân đã nộp được trên 15 tỷ đồng, đạt 131% số dự kiến.

Tuy nhiên, còn 1 cá nhân có doanh thu 80 tỷ đồng đang được Cục Thuế TP Hà Nội hỗ trợ để thực hiện nghĩa vụ về thuế. Trong trường hợp không thực hiện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Để thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán, trong thời gian tới, Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát; phối hợp với các cơ quan có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT.

Cục thuế cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ từng cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT để cá nhân hiểu, tuân thủ và thực hiện nghĩa vụ với NSNN; tham mưu, đề xuất với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính khi xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết quy định về quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT (đã được quy định khung tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc Hội), đặc biệt là các biện pháp khấu trừ tại nguồn hoặc tại các tổ chức tín dụng để thu ngay nghĩa vụ thuế phát sinh trước khi chuyển tiền cho các cá nhân; nghiên cứu, phát triển các công cụ tìm kiếm để rà soát các hoạt động Thương mại điện tử trên internet, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý NNT trên toàn quốc….

Thu Hà
Bạn đang đọc bài viết Một cá nhân kiếm 80 tỷ từ YouTube chưa nộp thuế tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp