Năm 2020, EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng sản xuất, kinh doanh điện

26/02/2022, 19:06

TCDN - Theo báo cáo của Bộ Công Thương, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ hơn 1.307 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2020 là hơn 6.049 tỷ đồng.

Bộ Công Thương công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 là 396.199,38 tỷ đồng bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành tương ứng với sản lượng điện năng giao nhận năm 2020 là 231,54 tỷ kWh. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 216,95 tỷ kWh.

Năm 2020, EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng.

Năm 2020, EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng.

Về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 theo sản lượng điện thương phẩm là 1.826,22 đồng/kWh, giảm 1,22% so với năm 2019.

Trong đó, giá thành sản xuất trong khâu phát điện (theo sản lượng điện giao nhận năm 2020) tăng 3,36% so với năm 2019; giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 77,69 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 308,54 đồng/kWh.

Doanh thu bán điện thương phẩm là 394.892,09 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2020 là 1.820,20 đồng/kWh, giảm 1,68% so với năm 2019.

Việc giá bán điện thương phẩm bình quân năm 2020 giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã thay đổi cơ cấu tỷ trọng phụ tải của các nhóm khách hàng sử dụng điện. Đặc biệt nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có giá bán điện cao, năm 2020 tiêu thụ sản lượng điện với tỷ trọng thấp, các khách hàng thuộc thành phần Thương nghiệp – Dịch vụ có sản lượng giảm sâu. Bên cạnh đó EVN thực hiện 2 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện để hỗ trợ các khách hàng với tổng số tiền khoảng 12.300 tỷ đồng.  

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN lỗ 1.307,29 tỷ đồng.

Các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 bao gồm: Chênh lệch tỷ giá (CLTG) theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện của năm 2018 với số tiền khoảng 3.630,3 tỷ đồng; Một phần khoản chênh lệch tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện năm 2019 với số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng.

Các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 bao gồm: Phần còn lại khoản chênh lệch tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện năm 2019 với số tiền khoảng 3.015,80 tỷ đồng; Khoản chênh lệch tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện phát sinh năm 2020 với số tiền khoảng 4.566,94 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2020 là hơn 6.049 tỷ đồng.

Cụ thể thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng; hoạt động tài chính; cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi chuyển nhượng vốn. Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện nêu trên năm 2020 của EVN lãi hơn 4.742 tỷ đồng.

PV
Bạn đang đọc bài viết Năm 2020, EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng sản xuất, kinh doanh điện tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu EVN không tăng giá điện
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện giữ ổn định giá điện, không thực hiện điều chỉnh tăng giá điện.