Ngân sách nhà nước bội thu hơn 250 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng

29/07/2022, 10:41
báo nói -

TCDN - Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2022 đạt 1.093,5 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 842,7 nghìn tỷ đồng. Ngân sách nhà nước bội thu hơn 250 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng.

Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 143,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2022 đạt 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 7/2022 ước đạt 116,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 870,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 7/2022 ước đạt 7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 43 nghìn tỷ đồng, bằng 152,5% dự toán năm và tăng 91,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu chi ngân sách nhà nước 7 tháng.

Thu chi ngân sách nhà nước 7 tháng.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 7/2022 ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 179,8 nghìn tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán năm và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 131,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2022 ước đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 7 tháng năm 2022 đạt 594,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 186,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% và tăng 10,3%; chi trả nợ lãi 59,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% và giảm 11,3%.

Tổng cục Thống kê nhận định, chi ngân sách nhà nước đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Ngân sách nhà nước bội thu hơn 250 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt gần 60%
Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 672.878 tỷ đồng, bằng 57,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Thu ngân sách nhà nước ước đạt 45,7% dự toán, tăng 13,3%
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tháng 4 kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước ước đạt 45,7% dự toán, tăng 13,3%.