Nửa đầu năm, thu ngân sách nhà nước giảm gần 8%

29/06/2023, 09:56

TCDN - Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước, theo Tổng cục Thống kê.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước tăng 12,9%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 6/2023 ước đạt 93,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm.

Thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, thu nội địa tháng 6/2023 đạt 70,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 718,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán năm và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt gần 98 nghìn tỷ đồng, bằng 58,1% và tăng 10,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 119,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52% và tăng 0,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 171,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8% và tương đương cùng kỳ năm trước; thu thuế thu nhập cá nhân 86,9 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2% và giảm 7%...

Thu từ dầu thô tháng 6/2023 đạt 4,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm và giảm 15%;

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 6/2023 đạt 18,6 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 126,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán năm và giảm 20,6%.

Về chi ngân sách nhà nước, theo bà Nguyễn Thị Hương, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 6/2023 ước đạt 155,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 804,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó chi thường xuyên đạt 537,4 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% và tăng 5,5%; chi đầu tư phát triển 215,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29,7% và tăng 43,3%; chi trả nợ lãi 51 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% và giảm 0,8%.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Nửa đầu năm, thu ngân sách nhà nước giảm gần 8% tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thủ tướng: Hạn chế tối đa đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước; trừ trường hợp thực hiện theo cam kết quốc tế, theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong những tình huống thực sự cần thiết, cấp bách...
Thu ngân sách đã đạt 50% dự toán
Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 15/6/2023 ước đạt 810,2 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán, trong đó thu ngân sách Trung ương ước đạt 53,3%, thu ngân sách địa phương ước đạt 46,2% dự toán.
Nửa đầu năm thu ngân sách Hà Nội đạt trên 60%
Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố do cơ quan Thuế quản lý 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 201.975 tỷ đồng, đạt 62% dự toán pháp lệnh, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2022.