Nửa đầu năm, thu ngân sách từ đất đạt gần 130.000 tỷ đồng

08/07/2022, 10:53
báo nói -

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, tính đến 30/6/2022 số thu ngân sách từ đất đạt 129.409 tỷ đồng, trong đó, tiền sử dụng đất là 107.650 tỷ đồng (đạt 79,7 % dự toán năm 2022), tiền thuê đất là 19.996 tỷ đồng (đạt 80,9% dự toán năm 2022).

Báo cáo về công tác quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính cho biết, công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. 

Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 148 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, trong đó, số cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý được phê duyệt phương án là 26 cơ sở. Lũy kế đến 30/6/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 29.712 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các Bộ, cơ quan trung ương, trong đó, số cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý được phê duyệt phương án là 18.355 cơ sở.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Về quản lý tài chính đối với đất đai, cơ chế di dời theo Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg và Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương trong việc tập trung nguồn thu từ đất trong 6 tháng đầu năm 2022 số thu từ đất lũy kế đến hết ngày 30/6/2022 đạt 129.409 tỷ đồng, trong đó, tiền sử dụng đất là 107.650 tỷ đồng (đạt 79,7 % dự toán năm 2022), tiền thuê đất là 19.996 tỷ đồng (đạt 80,9% dự toán năm 2022). “Góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022”, Bộ Tài chính khẳng định.

Bộ Tài chính đã đề nghị UBND các tỉnh rà soát lại toàn bộ hoạt động của Quỹ phát triển đất đảm bảo hoạt động của Quỹ phát triển đất tuân thủ quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành và pháp luật khác có liên quan nêu trên; trường hợp có nội dung quy định hoặc thực hiện chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp, đồng thời xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có), đảm bảo hoạt động của Quỹ phát triển đất hiệu quả, đúng pháp luật.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho biết sẽ đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công, ưu tiên sắp xếp nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa và các trường hợp sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu có) trong tổ chức xử lý tài sản công là nhà, đất. Tổ chức thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà khách, văn phòng 2 của các Bộ, cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau khi phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đưa Cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi được nâng cấp vào vận hành để từng bước đáp ứng yêu cầu thông tin về tài sản công phục vụ công tác báo cáo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có tài sản. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. Triển khai các thủ tục để thực hiện xây dựng Phần mềm quản lý việc sắp xếp lại nhà, đất là tài sản công.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Nửa đầu năm, thu ngân sách từ đất đạt gần 130.000 tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Thu tiền sử dụng đất tăng 71%
Qúy I/2022, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của Hà Tĩnh đạt hơn 1.080 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước, thu từ thuế bảo vệ môi trường cũng tăng mạnh.