Phí BOT giao thông 6 tháng đầu năm, thu hơn 6.825 tỷ đồng

24/08/2019, 19:02

TCDN - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổng số dự án BOT giao thông đang thu phí là 61, số thu tháng 6 là 1.159.384 triệu đồng với 22.436 lượt.

tram thu phí

Cụ thể, Tổng cục cho biết, trong Quý II năm 2019, có số thu là 3.445.749 triệu đồng với  67.334.700 lượt. Trong đó tháng 4 số thu 1.165.019 triệu đồng với 22.667.602 lượt; tháng 5 có số thu1.121.345 triệu đồng với 22.230.868 lượt; tháng 6 có số thu 1.159.384 triệu đồng với 22.436.230 lượt.

Như vậy tổng số thu Quý I, Quý II năm 2019 là 6.825.360 triệu đồng với 135.362.016 lượt trong đó Quý I là 3.379.611 triệu đồng với 68.027.316 lượt; Quý II 3.445.749 triệu đồng với 67.334.700 lượt.

Tổng  cục Đường bộ Việt Nam cho biết công tác giám sát và kiểm tra các dự án BOT trên phạm vi toàn quốc sẽ  tiếp tục được duy trì  thực hiện theo thẩm quyền được giao.

Hoàng Hà
Bạn đang đọc bài viết Phí BOT giao thông 6 tháng đầu năm, thu hơn 6.825 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

4
17
Doanh nghiệp 'lo' khi BOT phải thu phí không dừng

Doanh nghiệp "lo" khi BOT phải thu phí không dừng

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp