PVEP nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 15.300 tỷ đồng trong 2022

13/01/2023, 11:05
báo nói -

TCDN - Trong năm 2022, PVEP đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu tài chính. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 14.750 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 15.270 tỷ đồng, đạt 213% kế hoạch năm.

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2022. 

Theo đó, tính đến sáng ngày 04/11/2022, PVEP đã hoàn thành tổng sản lượng khai thác dầu khí năm 2022, về đích trước kế hoạch 57 ngày và trong năm 2022, PVEP cũng đã  vượt mức nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng như doanh thu, nộp ngân sách nhà nước...

Cụ thể, gia tăng trữ lượng trong nước phần PVEP đạt 0,64 triệu tấn quy dầu, tương đương 113% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác năm 2022 của PVEP là 3,66 triệu tấn quy dầu, đạt 115% kế hoạch năm. Trong đó: Sản lượng dầu và condensate là 2,48 triệu tấn, đạt 106% kế hoạch năm; sản lượng khí xuất bán là 1.185 triệu m3, đạt 143% kế hoạch năm.

PVEP nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 15.3000 tỷ đồng trong năm 2022.

PVEP nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 15.3000 tỷ đồng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, tổng doanh thu ước tính là 44.500 tỷ đồng, đạt 174% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế trước phân bổ chi phí ước tính 26.900 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 14.750 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 15.270 tỷ đồng, đạt 213% kế hoạch năm.

Hiện PVEP đang triển khai 35 dự án dầu khí (gồm 29 dự án trong nước, 6 dự án nước ngoài) và 1 dự án điều tra cơ bản, điều hành thuê 2 dự án và vận hành mỏ Sông Đốc theo cơ chế phi lợi nhuận.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty, Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam cho biết, tổng gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 235 triệu tấn quy dầu; Tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 72 triệu tấn quy dầu (trong đó 51 triệu tấn dầu và 21 tỷ m3 khí). PVEP đã đưa 43 mỏ/dự án dầu khí vào khai thác. 

Tính đến tháng 5/2022, tổng tài sản của PVEP đạt 90 nghìn tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 62 nghìn tỷ đồng; tổng doanh thu đạt gần 584 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế gần 135 nghìn tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước hơn 195 nghìn tỷ đồng.

An Tú
Bạn đang đọc bài viết PVEP nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 15.300 tỷ đồng trong 2022 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan