Quảng Ngãi muốn tạm ứng 1.250 tỷ đồng cân đối thu chi năm 2021

21/09/2021, 17:45

TCDN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất tạm ứng trước gần 1.250 tỷ đồng ngân sách năm 2022 để xử lý hụt thu cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2020 so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Văn bản số 4527/UBND-KT về phương án xử lý hụt thu cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2020 so với dự toán HĐND giao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc hụt thu 2.147 tỷ đồng năm 2020 là quá lớn đã tác động tiêu cực đến thu ngân sách địa phương và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chi, phá vỡ giải pháp tài chính năm 2021 của Quảng Ngãi.

Theo đó, năm 2020, Quảng Ngãi thu cân đối ngân sách nhà nước chỉ đạt 15.859 tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán trung ương giao, bằng 90,3% dự toán năm. Trong đó, thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 4.445 tỷ đồng (hụt thu so với dự toán Trung ương giao là 3.274 tỷ đồng, hụt thu so với HĐND tỉnh giao là 3.774 tỷ đồng).

Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi)

Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi)

Không những vậy, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương quản lý là 4.780 tỷ đồng, hụt thu 2.207 tỷ đồng so với Trung ương giao, hụt thu 2.707 tỷ đồng so với HĐND tỉnh giao; Thu từ khu vực tư nhân hụt thu 800 tỷ đồng so với Trung ương và HĐND tỉnh giao; Các khoản thu còn lại đạt 2.353 tỷ đồng, hụt thu 193 tỷ đồng so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.

Nguyên nhân được chỉ ra chủ yếu do giảm do giảm giá dầu thô so với dự toán lập từ đầu năm (giảm từ 60 USD/thùng xuống còn 45 USD/thùng).

“Chỉ có hai nguồn thu tăng là từ nguồn sử dụng đất đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với dự toán Trung ương và HĐND giao và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả năm 2020 đạt 5.273 tỷ đồng, bằng 191,7% dự toán Trung ương giao, bằng 164,8% dự toán HĐND giao”- Báo cáo cho biết.

Vì vậy, năm 2020, Quảng Ngãi tiếp tục bị mất cân đối thu - chi ngân sách địa phương so với Trung ương giao là 2.925 tỷ đồng, hụt thu cân đối ngân sách địa phương so với dự toán HĐND tỉnh giao là 3.368 tỷ đồng. Việc hụt thu năm 2020 đã khiến kế hoạch trả nợ vay từ Trung ương 2.569 tỷ đồng từ nguồn vay lại của Chính phủ chỉ đạt 6,7% dự toán giao.

Để đảm bảo cân đối thu-chi của ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, Quảng Ngãi đề xuất phương án xử lý hụt thu ngân sách địa phương năm 2020 bằng nguồn cải cách tiền lương năm 2020 là 1.259,582 tỷ đồng; nguồn kết dư hơn 100 tỷ đồng; Trung ương hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương năm 2020 theo Quyết định 1114 của Thủ tướng Chính phủ 500 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị giảm chi ngân sách niên độ 2020 chuyển sang thực hiện và quyết toán niên độ 2021 là 1.767,845 tỷ đồng (Số kinh phí này sẽ bố trí 1.530 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư; và 237,216 tỷ đồng đối với kinh phí chi thường xuyên); Bố trí nguồn năm 2021 để bù đắp khoản kinh phí đã giảm chi năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 1.767,845 tỷ đồng (trong đó, tạm ứng quỹ nhà nước năm 2021 là 1.249,348 tỷ đồng).

Về kế hoạch hoàn ứng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết tạm ứng ngân quỹ nhà nước năm 2021 là 1.249,348 tỷ đồng và sẽ hoàn trả trong năm. 

Tuy nhiên, theo báo cáo đề xuất Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguồn kinh phí hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước nêu trên từ nguồn kết dư…. nếu có và các nguồn hợp tác khác. Trường hợp các nguồn nêu trên không đảm bảo để hoàn trả vốn vay, thì bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 để hoàn trả. 

Dù chịu tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng 8 tháng đầu năm, Quảng Ngãi cũng đạt kết quả khá so với một số tỉnh khu vực miền Trung - Tây nguyên như chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 41,6%. Giải ngân vốn đầu tư công trung hạn đạt 53%. Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 tăng 7,97%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 72,3 triệu đồng/người, tương đương 3.102 USD/người. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 64%.

Do đại dịch COVID-19 tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp có giá trị công nghiệp và thu ngân sách cao như nhà máy lọc dầu Dung Quất và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Về năm 2022, Quảng Ngãi đưa ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 2,5% - 3,5%. GRDP bình quân đầu người khoảng 3.250 USD. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 65-66%; trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 37 - 38%.

Trước mắt, nhiệm vụ trọng tậm của Quảng Ngãi là tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh để nhanh chóng khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân. 

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các Sở, ngành liên quan cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lập quy hoạch đang triển khai, nhất là Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2021, không để thất thoát các nguồn thu nhằm tăng nguồn thu để giải quyết các vấn đề cấp bách của tỉnh trong tình hình hiện nay. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng.

Hoàng Tư
Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi muốn tạm ứng 1.250 tỷ đồng cân đối thu chi năm 2021 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan