Quảng Ninh dự kiến thu ngân sách năm 2023 đạt trên 54.000 tỷ đồng

18/01/2023, 14:22

TCDN - Quảng Ninh cho biết, dự thảo Kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước và biện pháp điều hành ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu tổng thu ngân sách đạt trên 54.000 tỷ đồng theo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 của HĐND tỉnh này.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về việc triển khai thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước và biện pháp điều hành ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Dự thảo Kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước và biện pháp điều hành ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh bám sát mục tiêu tổng thu ngân sách đạt trên 54.000 tỷ đồng theo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp cụ thể về cơ chế và biện pháp phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; phân bổ và giao dự toán thu ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực, địa phương; điều hành ngân sách…

Quảng Ninh dự kiến thu ngân sách năm 2023 đạt trên 54.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh dự kiến thu ngân sách năm 2023 đạt trên 54.000 tỷ đồng.

Đối với các giải pháp trọng tâm trong công tác thu ngân sách, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung phát triển các doanh nghiệp mới. Các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện 7 kế hoạch thu ngân sách và 1 kế hoạch thu xuất nhập khẩu; đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, khai thác nguồn thu… Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương có báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý gửi về Sở Tài chính tổng hợp.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư công; rà soát khả năng giải ngân để đảm bảo mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023; tăng cường quản lý, chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnhyêu cầu các địa phương thực hiện báo cáo hàng tháng đối với công tác điều hành quản lý ngân sách gửi về Sở Tài chính tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành thu, chi ngân sách tỉnh nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Như Quỳnh
Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh dự kiến thu ngân sách năm 2023 đạt trên 54.000 tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan