Sai phạm tại nhiều dự án ở Đồng Nai gây thất thu ngân sách nhà nước

10/08/2021, 14:00

TCDN - Kiểm toán Nhà nước yêu cầu xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với dự án King Bay do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xác định, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện từ kết quả kiểm toán năm 2020.

Tại báo cáo cho thấy, Quỹ Phát triển đất Đồng Nai chưa trích hoặc trích lập quỹ chưa đủ theo quy định của HĐND tỉnh. Đồng Nai miễn tiền thuê đất chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện ưu đãi. Một số trường hợp chưa điều chỉnh lại đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định đơn giá thuê.

Tổ chức đấu giá các khu đất khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, toàn bộ các dự án BOT trên địa bàn Đồng Nai chưa xác định tiền thuê đất theo quy định. Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, Đồng Nai đã phê duyệt chủ trương khi chưa xác định rõ nguồn và khả năng cân đối vốn.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các diện tích đất được giao đợt 1, đợt 2 của dự án King Bay do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư không chính xác, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các diện tích đất được giao đợt 1, đợt 2 của dự án King Bay do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư không chính xác, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xác định, xử lý trách nhiệm người trình ký và phê duyệt chỉ định chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại trái quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 và điểm a, b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Đồng thời, cho phép chủ đầu tư ứng trước tiền cho Trung tâm phát triển quỹ đất và ban hành quyết định giao đất sạch không qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định đối với 8 khu đất.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các diện tích đất được giao đợt 1, đợt 2 của dự án nhà ở Khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (dự án King Bay) do Công ty Cổ phần Free Land làm chủ đầu tư không chính xác, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, Kiểm toán nhà nước đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu, chậm chuyển thông tin nghĩa vụ người nộp thuế sang cơ quan thuế để ban hành thông báo tiền thuê đất phải nộp một lần của Công ty TNHH Tấn Lộc Phát.

Tỉnh Đồng Nai cũng phải chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu ban hành bộ đơn giá xây dựng trong đó áp dụng đơn giá nhân công chưa phù hợp theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan đến việc tham mưu, phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai để thu hồi đất thực hiện dự án sân bay Long Thành chưa phù hợp với tình hình thực tế vườn cây bị thu hồi (số tuổi cây cao su), trái quy định Luật Đất đai 2013; việc thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất cụ thể để đền bù quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân thiếu căn cứ, không phù hợp với các tiêu chuẩn thẩm định giá hiện hành.

Các tập thể, cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc không kịp thời điều chỉnh giá thuê đất gây thất thu ngân sách nhà nước. Cụ thể: Khu đất của Công ty CP Hòa Việt, Kiểm toán Nhà nước xác định và kiến nghị tăng tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 là 22.636 triệu đồng. Khu đất của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, tạm xác định và kiến nghị nộp tăng thêm là 2.890,8 triệu đồng; Khu đất của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy Nông nghiệp Miền Nam, kiến nghị truy thu nộp 11.185,5 triệu đồng.

Xử lý trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan đến việc tham mưu, phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai để thu hồi đất thực hiện dự án sân bay Long Thành

Xử lý trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan đến việc tham mưu, phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai để thu hồi đất thực hiện dự án sân bay Long Thành

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước còn đề nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các  tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm ban hành đơn giá thuê đất chu kỳ tiếp theo đối với: 13 khu đất của 11 tổ chức tại khu vực huyện Định Quán; 33 khu đất tại khu vực huyện Trảng Bom; 2 khu đất tại huyện Thống Nhất; 8 khu đất tại khu vực Long Khánh; 7 khu đất tại khu vực Biên Hòa, Vĩnh Cửu.

Đồng thời, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Mỏ đá Đồi Chùa 1 với giá trị 54.000 triệu đồng (giảm giá khởi điểm 10% không đúng quy định) và không tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Xác định, xử lý trách nhiệm của người trình ký và phê duyệt khoanh định 5 mỏ đá vào diện không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trái quy định của Luật Khoáng sản; việc tham mưu cho UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng mỏ đá Đồi Chùa 1 khi không đủ điều kiện chuyển nhượng mỏ. Không nhân hệ số điều chỉnh khi tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản, gây thất thu ngân sách nhà nước về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản hàng trăm tỷ đồng.

Điều tra, xử nghiêm các sai phạm tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa

Ngày 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp Phiên thứ 20. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu trong thời gian tới tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét và các vụ án, xử lý của vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm xảy ra tại Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP.HCM, đồng thời khẩn trương đưa ra xét xử 5 đại án, trong đó có vụ “hối lộ” liên quan Vũ “nhôm”.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.

Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng mở đầu cho nhiệm kỳ mới, khởi đầu cho một nhiệm kỳ đổi mới, hiệu quả, nối tiếp thành công theo yêu cầu “thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, nhiệm kỳ này phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước”.

Thanh Ngọc
Bạn đang đọc bài viết Sai phạm tại nhiều dự án ở Đồng Nai gây thất thu ngân sách nhà nước tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan