Tạo điều kiện phát triển đại lý Hải quan

10/08/2019, 10:19

TCDN - Ngày 13/8, Cục Hải quan TPHCM sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng các đại lý thủ tục hải quan để thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng đại lý thủ tục hải quan.

3907_IMG-8298

Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đại lý thủ tục hải quan thông qua thỏa thuận quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM sẽ phổ biến những điểm mới tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính; Cảnh báo những vi phạm của người khai hải quan, bao gồm các đại lý thủ tục hải quan trong việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Đặc biệt, Cục Hải quan TPHCM sẽ trao đổi mô hình hợp tác Hải quan - đại lý thủ tục hải quan - doanh nghiệp, cũng như triển khai Kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng đại lý thủ tục hải quan; Đối thoại, giải đáp những vướng mắc của cộng đồng các đại lý thủ tục hải quan trong quá trình hoạt động.

Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn sẽ hướng dẫn Đại lý thủ tục hải quan sử dụng phần mềm gửi, nhận dữ liệu giữa đại lý và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trên địa bàn TPHCM có khoảng hơn 400 doanh nghiệp đã được Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hoạt động đại lý hải quan.

Lê Nam