Thắc mắc về hồ sơ hoàn thuế TNCN

14/12/2022, 10:18

TCDN - Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế trả lời thắc mắc về hồ sơ hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNCN).

Hỏi: Kính gửi quý Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Tôi tên là Lương Thị Tuyết, mã số thuế là 8408733110. Tôi có làm hồ sơ hoàn thuế TNCN năm 2021. Hiện tại tôi đang làm việc và tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống quốc tế, mã số thuế: 0900276586.

Vậy nên Căn cứ vào nghị định 126/2020 trích "Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng" và trích tại trang canhan.gdt.gov.vn là đến thời điểm hiện tại. Vậy mà tại sao tôi gửi hồ sơ hoàn thuế TNCN đến Cục thuế tỉnh Hưng Yên đều bị từ chối không hoàn thuế? Rất mong được giải đáp thắc mắc.

Trả lời:

Tại tiết d3 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định như sau:“d.3) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây:

Có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống; cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này; cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này…”

Tại tiết b2 điểm b khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế như sau:…

...

8. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế như sau:

...

b) Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này bao gồm:

...

“b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.”

Căn cứ các quy định nêu trên và trình bày tại Phiếu hỏi đáp của độc giả, trường hợp tại thời điểm khai quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2021 độc giả Lương Thị Tuyết đang làm việc và tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống Quốc Tế thuộc Cục Thuế tỉnh Hưng Yên quản lý thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2021 tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời để độc giả Lương Thị Tuyết biết và thực hiện.

PV
Bạn đang đọc bài viết Thắc mắc về hồ sơ hoàn thuế TNCN tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Dự kiến trình Quốc hội ban hành Luật Thuế TNCN sửa đổi trong năm 2025
Theo Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025, Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội ban hành Luật Thuế TNCN sửa đổi vào năm 2025 trong đó sửa đổi đối tượng chịu thuế; điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế phù hợp với bản chất của từng loại thu nhập...
Đại biểu băn khoăn thu từ đất, thuế TNCN còn lớn
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng cơ cấu ngân sách nhà nước chưa vững chắc, nguồn thu từ đất, từ thuế TNCN vẫn còn rất lớn trong khi đó thu từ khu vực sản xuất kinh doanh chỉ bằng 1/3 tổng nguồn thu.