Thanh Hóa: Diễn biến mới ở gói thầu xây dựng hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung tại huyện Triệu Sơn

10/01/2022, 10:49

TCDN - Sau phản ánh của Tài chính doanh nghiệp, Gói thầu xây dựng hạ tầng khu xử lý rác tại Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã trải qua hơn 80 ngày đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) mới có kết quả lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu tham dự tiếp tục gửi kiến nghị về dấu hiệu vi phạm trong việc đánh giá gói thầu này.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai phạm

Ngày 7/10/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn (BMT) phát hành HSMT Gói thầu số 2 Xây dựng công trình Dự án Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn với giá dự toán 12,111 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian đóng thầu là ngày 18/10/2021.

Trụ sở Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân huyện Triệu Sơn.

Trụ sở Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân huyện Triệu Sơn.

Theo tìm hiểu của Tài chính doanh nghiệp, gói thầu trên có sự tham gia của 4 nhà thầu gồm: Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đông Thành 68; Liên danh Trường Thi - Đông Bắc; Công ty CP Xây dựng Phúc Thịnh; Công ty TNHH MTV Sinh Lốp.

Trong các nhà thầu trên, nhà thầu Đông Thành 68 là nhà thầu đang chiếm ưu thế về giá dự thầu thấp nhất. Từ năm 2019 đến nay, nhà thầu này được công khai trúng thầu 20 gói thầu trên địa bàn Thanh Hóa.

Liên danh Trường Thi - Đông Bắc có giá dự thầu xếp thứ hai. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Công ty TNHH Xây dựng môi trường Trường Thi được công khai trúng thầu 4 gói thầu trên địa bàn Thanh Hóa; thành viên còn lại - Công ty CP Đông Bắc được công khai trúng 5 gói thầu.

Công ty CP Xây dựng Phúc Thịnh có giá dự thầu xếp thứ 3. Nhà thầu này từng trúng 14 gói thầu trên địa bàn Thanh Hóa từ năm 2017 đến nay.

Trong khi đó, Nhà thầu Sinh Lốp được công khai trúng thầu 11 gói thầu trên địa bàn huyện Triệu Sơn từ năm 2018 đến nay. Gần nhất là tháng 6/2021, nhà thầu này trúng Gói thầu số 2 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn (giá trúng thầu 12,9 tỷ đồng).

Liên danh nhà thầu Trường Thi – Đông Bắc đã gửi Đơn kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về những dấu hiệu bất thường tại gói thầu này. Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra văn bản 20708/UBND-CN về việc giải quyết kiến nghị về công tác lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2 “Xây dựng công trình Hạ tầng khu xử lý rác tập trung tại xã Vân sơn, huyện Triệu Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 09/CV - LD ngày 14/12/2021 của Công ty TNHH Xây dựng - Môi trường Trường Thi về Đơn kiến nghị vi phạm trong đánh giá HSDT, gói thầu số 02 “Xây dựng công trình Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn” do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9575/SKHĐT - TĐ ngày 24/12/2021 về việc giải quyết kiến nghị gói thầu số 02 “Xây dựng công trình Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn” do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn khẩn trương tổ chức kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 - Xây dựng công trình Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn do UBND huyện Triệu Sơn là chủ đầu tư; trong đó, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai phạm (lập, thẩm định, phê duyệt E - HSMT không đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu; không đảm bảo thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và các sai phạm khác nếu phát hiện trong quá trình kiểm tra). Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hoạt động đấu thầu của mình đối với gói thầu trên và quyết định việc thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án theo quy định. Đồng thời, gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2022 để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Phó chủ tịch UNND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013, làm rõ việc đề xuất cán bộ chủ chốt là ông Lê Văn Hoàng trong hồ sơ kèm theo, E - HSDT của Công ty Cổ phần xây dựng Phúc Thịnh để áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm trong đấu thầu theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Liên danh nhà thầu tiếp tục kiến nghị những dấu hiệu vi phạm trong hồ sơ dự thầu

Ngay sau phản ánh của Tài chính doanh nghiệp, Gói thầu xây dựng công trình hạ tầng khu xử lý rác tại Triệu Sơn (Thanh Hóa) có giá dự toán hơn 12 tỷ đồng đã trải qua hơn 80 ngày đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) mới có kết quả lựa chọn nhà thầu. Một nhà thầu tham dự tiếp tục gửi kiến nghị về các dấu hiệu vi phạm trong quá trình đánh giá gói thầu này. Chiều ngày 7/1/2022, Bên mời thầu là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn đã công bố Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng gói thầu số 2 công trình xây dựng hạ tầng khu xử lý rác tập trung tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Theo đó, cả 4 nhà thầu tham dự đều không đáp ứng được các điều kiện cần thiết. Vì thế đơn vị tư vấn đấu thầu đề nghị Bên mời thầu là BQL dự án huyện Triệu Sơn hủy gói thầu này theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

Trước đó, ngày 5 và 6/1/2022, Liên danh nhà thầu Đông Bắc – Trường Thi tiếp tục kiến nghị bằng văn bản đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị làm rõ những dấu hiệu vi phạm của các tổ chức cá nhân liên quan đến gói thầu này.

Cụ thể, trong kiến nghị ngày 5/1/2022, Liên danh này cho rằng: Trong 04 nhà thầu tham dự thì Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đông Thành 68 đang chiếm ưu thế về giá dự thầu thấp nhất. Tuy nhiên thông tin tìm hiểu thì chúng tôi được biết trong 3 năm gần đây công ty này hầu như chỉ trúng thầu các công trình có giá trị rất nhỏ. Khó có công trình tương tự nào đáp ứng đủ tiêu chí mà hồ sơ mời thầu gói thầu này. Có nguồn tin, vào thời điểm năm 2019 Công ty Đông Thành 68 có tham gia vào hai gói thầu (02) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Thanh phố Thanh Hóa với vai trò là đơn vị tư vấn giám sát thi công công trình.

Đó là công trình “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa; hạng mục: Đường giao thông đoạn từ quốc lộ 1A đi qua trung tâm hành chính xã đến mương tiêu Lý Cát và từ ngã tư thôn 4 đi chợ Tào”, đơn vị trúng thầu thi công là công ty Công ty TNHH vận tải xây dựng và dịch vụ thương mại Tân Hưng. Đơn vị tư vấn giám sát gói thầu này là Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đông Thành 68. Và công trình “cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa; hạng mục: Đường giao thông và mương tiêu Lý Cát đoạn từ quốc lộ 1A đến đê sông Tào”, đơn vị trúng thầu thi công là Liên danh công ty Cổ phần hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa và công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ Minh. Đơn vị tư vấn giám sát gói thầu này cũng là Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đông Thành 68.

Nhưng gói thầu trên đã được Công ty Đông Thành 68 đã biến đổi vị trí của mình từ đơn vị Tư vấn giám sát thi công thành đơn vị Nhà thầu thi công của những hai gói thầu nêu trên. Mục đích của sự linh hoạt biến đổi này nhằm tạo dựng hồ sơ, hợp thức hóa hợp đồng tương tự đáp ứng tiêu chí của hồ sơ mời thầu gói thầu này.

Trong kiến nghị ngày 6/1/2022, Liên danh nhà thầu Trường Thi – Đông Bắc cho rằng: Theo thực tế chúng tôi được biết Công ty TNHH Một thành viên Sinh Lốp từ trước khi trúng gói thầu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn giá trị 12,9 tỷ thì chưa từng thi công thực tế một công trình Hạ tầng kỹ thuật hoặc giao thông nào có giá trị lớn hơn 10.395.003.000. Vậy thì ở đây lý do nào mà Công ty TNHH Một Thành Viên có thể trúng thầu gói thầu này.

Qua tìm hiểu hồ sơ dự thầu của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sinh Lốp tại xã An Nông thì chúng tôi được biết Công ty TNHH Một thành viên Sinh Lốp đã sử dụng 02 hợp đồng thi công xây dựng sau đây để trúng thầu. Đó là các công trình sau: “Công trình hạ tầng khu Trạm trộn bê tông”, Chủ đầu tư là công ty Bắc Nam, thời điểm thi công vào năm 2019, và “Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Sơn 2” cũng do công ty Cổ phần Bắc Nam làm chủ đầu tư.

Có thông tin chắc chắn rằng Công ty TNHH Một Thành Viên Sinh Lốp cũng vẫn kê khai 02 công trình này trong hồ sơ dự thầu gói thầu “Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn” nhằm mục đích chứng minh phần năng lực kính nghiệm của công ty này đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên qua thực tế chúng tôi đã cất công xuống hiện trường của nhà máy sản xuất Bê tông Bắc Nam tìm hiểu, hiện tại nhà máy này đã đi vào hoạt động, nhưng chúng tôi đi khắp các ngóc ngách của nhà máy này và nhận thấy khu vực hiện trường công trình không hề có hạng mục nào được thi công bê tông nhựa như hợp đồng xây dựng mà Công ty TNHH Một Thành Viên Sinh Lốp đã kê khai. Trong phần năng lực tài chính, những hóa đơn tài chính mà công ty này cung cấp không ghi nhân hoặc thể hiện doanh thu của các công trình này. Mặc dù những công trình này đã hoàn thiện và Bàn giao đưa vào sử dụng. 

Chúng tôi cho rằng có dấu hiệu Công ty TNHH Một Thành Viên Sinh Lốp đã tạo dựng hồ sơ để qua mặt cơ quan chức năng nhằm mục đính kê khai khống năng lực kinh nghiệm để trúng thầu những gói thầu có giá trị lớn. Đây là những hành vi bị nghiêm cấp theo quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu.

Trao đổi với phóng viên Tài chính doanh nghiệp, đại diện Liên danh nhà thầu Trường Thi – Đông Bắc khẳng định việc doanh nghiệp liên tục gửi kiến nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến gói thầu này nhằm làm trong sạch, minh bạch, công khai trong hoạt động đấu thầu này nói riêng, những gói thầu khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung. Chỉ có việc thanh tra, làm rõ, xử lý các vi phạm một cách nghiêm minh mới tạo ra tính cạnh tranh công bằng, loại bỏ lợi ích nhóm, các hành vi thông thầu, từ đó tạo ra môi trường đấu thầu thực sự khách quan, minh bạch, công bằng đối với tất cả các nhà thầu.

Liên quan đến các hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 4/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định cấm Công ty CP xây dựng và du lịch Như Vũ có địa chỉ tại 257 Ngô Quyền, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 3 năm do doanh nghiệp này đã cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu.

Tài chính doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.

Thiên Anh - Nguyễn Thuấn
Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Diễn biến mới ở gói thầu xây dựng hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung tại huyện Triệu Sơn tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thanh Hóa: Nhiều câu hỏi trong gói thầu xây dựng công trình hạ tầng khu xử lý rác tại Triệu Sơn
Gói thầu xây dựng hạ tầng khu xử lý rác tại Triệu Sơn dự toán hơn 12 tỷ đồng, trải qua hơn 75 ngày đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) nhưng kết quả chọn nhà thầu vẫn chưa công khai. Nhà thầu 2 lần gửi văn bản tới bên mời thầu (BMT) đề nghị công khai kết quả nhưng không nhận được phản hồi.
Thanh Hoá: Tỉnh lộ 512 đoạn qua huyện Nông Cống hư hỏng nghiêm trọng
Tỉnh lộ 512 đoạn qua xã Thăng Bình, H. Nông Cống là tuyến giao thông huyết mạch nối xã Thăng Bình với xã Vạn Thiện và Tượng Lĩnh. Tuy nhiên, khoảng 1 năm nay tỉnh lộ 512 bị xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng, gây bụi bặm, lầy lội, mất an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua đây.