Thanh Hóa: Thanh tra 73 doanh nghiệp, truy thu hơn 62 tỷ đồng tiền thuế

13/07/2022, 14:04

TCDN - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa đã ban hành quyết định kiểm tra 303 cuộc và thanh tra 73 doanh nghiệp, truy thu 62,7 tỷ đồng tiền thuế.

Ngày 13/7, thông tin từ Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa đã ban hành quyết định kiểm tra 303 cuộc và thanh tra tại 73 doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp số tiền trên 62,7 tỷ đồng. Cục Thuế Thanh Hóa đã đôn đốc thu nộp NSNN số thuế truy thu, phạt, truy hoàn sau kiểm tra trên 15,7 tỷ đồng.

Cùng với công tác kiểm tra, 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra dở dang năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 7 doanh nghiệp và ban hành quyết định thanh tra tại 73 doanh nghiệp, đạt 39,5% kế hoạch. Kết luận được 58 doanh nghiệp, đạt 31% kế hoạch, bằng 77,3% so cùng kỳ.

Qua thanh tra, Cục Thuế Thanh Hóa đã truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp trên 13,1 tỷ đồng, bằng 63% so với cùng kỳ (cùng kỳ tổng truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp trên 20,9 tỷ đồng); giảm lỗ 77,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 1,9 tỷ đồng. Số thu bình quân trên 1 cuộc thanh tra 287 triệu đồng, bằng 103% so với cùng kỳ; đã nộp vào ngân sách đến ngày 30/6/2022 gần 8 tỷ đồng, bằng 48% tổng số phải nộp NSNN.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cục Thuế Thanh Hóa đang tiếp tục thực hiện thanh tra doanh nghiệp có hành vi chuyển giá. Các đoàn thanh tra đang cùng doanh nghiệp phân tích và đưa ra tỷ suất lợi nhuận hợp lý với mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo sự công bằng cho người nộp thuế.

Cục Thuế Thanh Hóa thông tin thêm, trong 5 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã giải quyết 85 hồ sơ hoàn thuế. Trong đó, 12 hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau, 73 hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau cho NNT với số tiền trên 1.719 tỷ đồng.

Bên cạnh việc giải quyết hoàn thuế nhanh chóng cho doanh nghiệp, Cục Thuế Thanh Hóa đã thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế 20 hồ sơ, với số tiền thuế hoàn 281,4 tỷ đồng, trong đó: hồ sơ hoàn trong năm 2022 là 1 hồ sơ với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, hồ sơ hoàn từ năm 2021 về trước là 19 hồ sơ với số tiền trên 279,6 tỷ đồng, bằng 11,8% so với số hồ sơ hoàn thuế trước năm 2021 chuyển sang.

Số hồ sơ hoàn thuế chưa thanh tra, kiểm tra đến 31/5/2022 là 214 hồ sơ, số tiền hoàn trên 5.356 tỷ đồng, trong đó: số hồ sơ năm 2021 về trước là 142 hồ sơ, số tiền trên 3.794 tỷ đồng; năm 2022 là 72 hồ sơ, số tiền trên 1.562 tỷ đồng.

Cục Thuế Thanh Hóa đang tổ chức rà soát dữ liệu về các tổ chức, cá nhân có thu nhập nhận được từ các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube,..., kinh doanh thương mại điện tử (bán hàng online) để thông báo yêu cầu kê khai, nộp thuế; phối hợp với các ngân hàng thương mại để truy xuất dòng tiền, thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Thuấn
Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Thanh tra 73 doanh nghiệp, truy thu hơn 62 tỷ đồng tiền thuế tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan