Thanh tra Chính phủ: Gần 120 nghìn tỷ đồng vi phạm về kinh tế từ các vụ án tham nhũng

26/10/2020, 15:13
báo nói -

TCDN - Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Tổng Thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái cho biết, qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 119.528 tỷ đồng, 9.045 ha đất; kiến nghị thu hồi 44.582 tỷ đồng và trên 1.401 ha đất.

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, về phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.875 cuộc thanh tra hành chính (giảm 9% so với năm 2019) và 210.199 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (giảm 17% so với năm 2019).

Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 119.528 tỷ đồng, 9.045 ha đất; kiến nghị thu hồi 44.582 tỷ đồng và trên 1.401 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 74.946 tỷ đồng, 7.644 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.656 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 116.239 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.631 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 155 vụ, 135 đối tượng.

Tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp, có biểu hiện tinh vi.

Tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp, có biểu hiện tinh vi.

Riêng Thanh tra Chính phủ tiến hành 42 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 20 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 4.368 tỷ đồng, 1.403 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.174 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 194 tỷ đồng, 410 ha đất; chuyển cơ quan điều tra 17 vụ việc.

Toàn ngành thanh tra đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 4.402 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã xử lý, thu hồi 7.074 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 78%), 219 ha đất (đạt tỷ lệ 61%); xử lý hành chính 1.475 tổ chức, 5.212 cá nhân; có 21 vụ, 62 đối tượng do cơ quan thanh tra chuyển, đã được cơ quan chức năng khởi tố điều tra.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 24.275 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,5% (khiếu nại 17.171 vụ việc, đạt 81,9%; tố cáo 7.104 vụ việc, đạt 87,5%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 42,1 tỷ đồng, 72,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.020 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm 541 người (đã xử lý 386 người), chuyển cơ quan điều tra 12 vụ, 13 đối tượng.

Về thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng, theo Tổng Thanh tra Chính phủ, đối với vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng nói chung: Số thi hành xong là 3.605 việc, đạt tỉ lệ 84,13% số vụ việc có điều kiện thi hành (tăng 9,42% so với cùng kỳ năm 2019). Số tiền thu được là 15.017,9 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 43,42% số có khả năng thi hành (tăng 14,01%) so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo: các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức thi hành 58 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Có 15 vụ việc đã tổ chức thi hành xong, 43 vụ đang tổ chức thi hành. Tổng số tiền phải thi hành án là hơn 74.539 tỷ đồng, số đã thi hành xong là 19.261 tỷ đồng, còn phải thi hành là hơn 55.278 tỷ đồng.

Mặc dù nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng đã được đưa ra xét xử, tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa nhận, “tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, có biểu hiện tinh vi hơn và khó phát hiện; vụ, việc tham nhũng được phát hiện, xử lý chưa tương xứng với tình hình tham nhũng đang diễn ra hiện nay”.

Đồng thời, ông Lê Minh Khái cho rằng, tình hình nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi “tham nhũng vặt” ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn diễn ra ở một số bộ, ngành, địa phương. Quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tín dụng - ngân hàng, quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, vốn và tài sản công tiếp tục là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, có thể gia tăng một số vụ việc, hậu quả cho xã hội và mức độ tinh vi.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Thanh tra Chính phủ: Gần 120 nghìn tỷ đồng vi phạm về kinh tế từ các vụ án tham nhũng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Toàn văn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Theo báo cáo, đối với vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng nói chung, đã có 2.584 việc đã thi hành xong (chiếm 61,95% tổng số việc có điều kiện thi hành) tăng 1.782 việc, 222% so với 9 tháng năm 2019, với số tiền là 11.390.471.192.000 đồng.