Thêm 14,5 tỷ đồng vốn ODA năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam

10/12/2020, 09:40

TCDN - Ngày 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc điều chỉnh giảm phần dự toán chi từ nguồn vay nước ngoài và tăng phần dự toán chi từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An”, tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 51, chiều 09/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam.

Thừa ủy quyền Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình tại phiên họp. Dự án "Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An" có tổng mức đầu tư là 88,5 triệu USD, tương đương 1.858,5 tỷ đồng. Trong đó vốn vay là 70 triệu USD, vốn viện trợ là 3 triệu USD, vốn đối ứng là 15,5 triệu USD. 

Theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, đối với Dự án đã được bố trí nguồn chi thường xuyên năm 2018 (nguồn viện trợ) từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, để tiếp tục thực hiện Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh nguồn của dự toán chi 2020 giao cho tỉnh 14,5 tỷ đồng, để tỉnh bố trí dự toán cho Dự án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí điều chỉnh vốn ODA năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí điều chỉnh vốn ODA năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam.

Đối với khoản chi cho Dự án không được bố trí từ nguồn vốn đầu tư của ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Quảng Nam (do nguồn vốn vay ADB trong Dự án áp dụng cơ chế cho vay lại toàn bộ cho ngân sách tỉnh Quảng Nam, Dự án này không thuộc danh mục được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 của ngân sách trung ương. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam không thể bố trí vốn đầu tư năm 2020 cho Dự án).

Theo đánh giá của Chính phủ, đề xuất này không ảnh hưởng đến dự toán chi ngân sách nhà nước, không ảnh hưởng đến bội chi ngân sách nhà nước và nợ công năm 2020. Việc chi từ nguồn vốn nước ngoài, chi thường xuyên của ngân sách trung ương đúng với quy định của Luật ngân sách nhà nước, là các khoản chi ngân sách phải có trong dự toán (chi). Tuy nhiên, thu từ vốn viện trợ sẽ tăng so với dự toán thu 2020 đã được Quốc hội phê duyệt, vì vậy về nguyên tắc phải thay đổi nguồn bố trí cho dự toán chi.

Thẩm tra Tờ tình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, đây là nguồn chi thường xuyên của ngân sách trung ương, cần điều chỉnh giảm dự toán vốn vay và tăng dự toán vốn viện trợ đã giao cho tỉnh Quảng Nam, không ảnh hưởng đến bội chi, nợ công trong dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định. Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 51 và khoản 2, Điều 52 của Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi ngân sách đã giao cho tỉnh Quảng Nam và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất là phù hợp và đúng thẩm quyền

Ủy ban Tài chính và Ngân sách cho rằng, việc điều chỉnh từ phần vốn vay sang phần vốn viện trợ sẽ làm giảm dự toán vay nước ngoài và làm tăng dự toán vốn viện trợ, nhưng không ảnh hưởng đến nợ công và bội chi ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định. Vì vậy, nhất trí với đề nghị của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, tại Phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết bày tỏ sự nhất trí cao quyết định việc điều chỉnh giảm phần dự toán chi từ nguồn vay nước ngoài và tăng phần dự toán chi từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An”.

Nam Yên
Bạn đang đọc bài viết Thêm 14,5 tỷ đồng vốn ODA năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Còn 41.000 tỷ đồng vốn ODA cần giải ngân trong 2 tháng
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước giải ngân kế hoạch nguồn vốn đầu tư nước ngoài (vốn ODA) đến ngày 31/10/2020 đạt 18.089 tỷ đồng (30,15% kế hoạch Thủ tướng giao). Từ nay đến cuối năm còn khoảng 41.000 tỷ đồng (hơn 69% kế hoạch) chưa được giải ngân.