Thu ngân sách nhà nước tháng 2 đạt hơn 124 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10%

28/02/2023, 09:57
báo nói -

TCDN - Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2 đạt 124,6 nghìn tỷ đồng, ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố.

Tổng cục Thống kê cho biết, thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2023 ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2023 ước đạt 124,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2023 đạt 362,3 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trong đó, một số khoản thu chính như thu nội địa tháng 2/2023 ước đạt 100,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2023 đạt 315,5 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 2/2023 ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2023 đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 02/2023 ước đạt 18,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2023 đạt 36 nghìn tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm và giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 2/2023 ước đạt 112,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế hai tháng đầu năm 2023 ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên hai tháng đầu năm 2023 đạt 171 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán năm và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 49,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,8% và tăng 10,4%; chi trả nợ lãi 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21% và tăng 6,8%.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Thu ngân sách nhà nước tháng 2 đạt hơn 124 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10% tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Hòa Bình thu ngân sách chưa đủ chi
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Hòa Bình còn một số hạn chế như xuất phát điểm thấp, quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa bền vững; chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế chưa rõ nét. Thu ngân sách nhà nước còn khiêm tốn, thu chưa đủ chi.