Thuế TNDN bổ sung nộp về ngân sách Trung ương

20/11/2023, 19:41
báo nói -

TCDN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, phần thuế TNDN bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu được nộp vào ngân sách Trung ương không ảnh hưởng ngân sách địa phương. Nếu nộp vào địa phương khó xác định, dễ tranh chấp nguồn thu và phát sinh thủ tục hành chính khi doanh nghiệp trên nhiều địa bàn.

Đại biểu đề nghị quy định rõ khoản thu

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Vĩnh Phúc) cho biết, tại khoản 4 Điều 6 của dự thảo Nghị quyết có quy định phần thuế TNDN bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu được nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định. Tuy nhiên khoản 8 Điều 6 dự thảo Nghị quyết lại quy định số thuế TNDN bổ sung đã nộp theo quy định tại Nghị quyết này có thể được bù trừ khi xác định thuế nhu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam tương ứng với phần thu nhập nhận được do đầu tư ở nước ngoài.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh).

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh).

Đại biểu đề nghị xem xét lại nội dung này, vì theo quy định của Luật Thuế TNDN thì phần thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài được xác định là thu nhập khác, người nộp thuế có trách nhiệm phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Vậy nếu quy định khác nhau ở các khoản này sẽ gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến việc thu ngân sách ở địa phương. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng và có quy định phù hợp về nội dung này.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) cho hay, theo Quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu hiện nay, có 4 nhóm quy định, nhưng theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay Việt Nam chỉ áp dụng 2 nhóm quy định: quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu và quy định thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn vào năm 2024.

Đại biểu đề nghị điều chỉnh lại phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết theo hướng: Nghị quyết này quy định về thu thuế TNDN bổ sung theo quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu và quy định bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, Điều 4 và Điều 5 có đề cập đến khoản thuế bổ sung được điều chỉnh cho năm hiện hành nếu có, nhưng chưa làm rõ các nội hàm của thuế bổ sung này. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo trên cơ sở quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của OECD, bổ sung quy định làm rõ về các khoản thuế bổ sung này, ngoài ra, trên thực tế sẽ có những khoản thuế bị điều chỉnh thu thêm theo nội luật thông qua công tác điều tra, kiểm tra sẽ được xử lý như thế nào đối với nghĩa vụ thuế đã được kê khai ở những năm trước trong công tác tính thuế suất thực tế.

Về kê khai và nộp thuế, khoản 4 Điều 6 có quy định, phần thuế TNDN bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định. Đại biểu cho rằng, đây là khoản thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, về bản chất đây cũng là một khoản thu thuế TNDN. Đại biểu đề nghị có phương án quy định phù hợp để đảm bảo tính thống nhất trong các quy định của văn bản quy phạm pháp luật, phân định rõ ràng, thống nhất trong các quy định của cơ quan thu thuế, giúp đảm bảo dễ dàng, khả thi khi áp dụng các quy định của pháp luật.

Nước ta phải luôn chủ động sửa quy định pháp luật cho phù hợp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ khi chúng ta ban hành Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu là xác định về quyền đánh thuế của đất nước chúng ta và mang lại lợi ích cho đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới thì các quy định của quốc tế phải thực hiện, đòi hỏi nước ta phải luôn luôn chủ động để sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của quốc tế để thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của đất nước, Bộ trưởng nêu rõ.

Lý giải vì sao nộp thuế đưa về ngân sách trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, dự toán ngân sách hàng năm và 3 năm đã được Quốc hội thông qua quy định tỷ lệ điều tiết ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nên việc nộp vào ngân sách trung ương không ảnh hưởng ngân sách địa phương. Mặt khác, nếu nộp vào địa phương khó xác định, tranh chấp nguồn thu và phát sinh thủ tục hành chính nếu doanh nghiệp trên nhiều địa bàn.

Về thuế nhà đầu tư nước ngoài mà nộp qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới thông qua Cổng thông tin điện tử xuyên biên giới hiện nay, Bộ Tài chính đang thu nộp theo tỷ lệ vào ngân sách trung ương. Hiện tính là 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN nộp vào ngân sách trung ương.

Về giao Tổng cục thuế chỉ định đơn vị nộp thuế, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đầu tiên phải ưu tiên cho các doanh nghiệp, công ty mẹ chỉ định và khi họ không chỉ định được thì nước ta chỉ định là biện pháp cuối cùng để thực hiện theo đúng quy định của Luật.

Về việc bù trừ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết quy định này nhằm tránh thu thuế 2 lần đối với những nước đã kí hiệp định song phương.

Liên quan đến chuẩn mực của kế toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ có trách nhiệm để hướng dẫn về các chuẩn mực.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Thuế TNDN bổ sung nộp về ngân sách Trung ương tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan