Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm

30/05/2023, 10:55

5 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội có những diễn biến trái chiều nhau: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, thu ngân sách nhà nước giảm, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng...