Tag: Tòa án
Trốn khỏi nơi cách ly sẽ bị xử lý hình sự

Trốn khỏi nơi cách ly sẽ bị xử lý hình sự

30/03/2020, 21:46
Những người trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa; Không tuân thủ quy định cách ly; Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối sẽ bị xử lý theo điều 295 BLHS.
1