Tp.HCM phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2025

02/04/2024, 14:07

TCDN - Chủ tịch UBND Tp.HCM đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành tối thiểu 26.200 căn nhà ở xã hội và phấn đấu hoàn thành 35.000 căn theo chương trình phát triển nhà ở Tp.HCM.

Cổng thông tin điện tử Tp.HCM cho biết, Văn phòng UBND Tp.HCM đã có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo chuyên đề về nhà ở xã hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND Tp.HCM kết luận, chỉ đạo phấn đấu đến cuối năm 2025 thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành tối thiểu 26.200 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu đề ra của Thủ tướng Chính phủ và phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu kế hoạch Thành phố đặt ra về Chương trình phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2021-2030.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với Kế hoạch của UBND Tp.HCM về thực hiện Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND Tp về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Tp.HCM, Chủ tịch UBND Tp giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Tp về thực hiện Kết luận của Thành ủy liên quan đến kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2016-2025 để bổ sung hoàn thiện Kế hoạch trình UBND Tp xem xét ban hành.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì mời các chủ đầu tư trao đổi về các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, xác định danh mục dự án cụ thể và cam kết của các chủ đầu tư trong việc tập trung triển khai các dự án đảm bảo kế hoạch, báo cáo tham mưu UBND Tp xem xét việc cập nhật, bổ sung dự án vào Kế hoạch phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.

Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Tp về rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với danh mục 88 dự án nhà ở xã hội để tham mưu UBND Tp nội dung quy hoạch tổng thể và toàn diện về nhà ở xã hội xác định những vị trí cụ thể theo từng khu vực phát triển đô thị để cập nhật vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND Tp.HCM cũng thống nhất danh mục các dự án nhà ở xã hội do Sở Xây dựng đề xuất tại cuộc họp, giao Sở Xây dựng hoàn thiện nội dung danh mục các dự án nhà ở xã hội nêu trên và có văn bản thông tin đến các sở ngành và đơn vị liên quan theo dõi, quản lý và thực hiện theo quy định.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù của Tp.HCM và các quy định pháp luật có liên quan để nghiên cứu, tham mưu đề xuất thực hiện xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập trung bình (công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…), đối tượng văn nghệ sỹ, vận động viên thể dục thể thao đạt thành tích cao và cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhà nước tham gia thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng nêu trên theo quy định.

Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Tp để rà soát, hoàn thiện Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Tp.HCM do UBND Tp ban hành, trình UBND Tp.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng làm việc với Quỹ phát triển nhà ở Thành phố để nghiên cứu xây dựng Đề án tái cấu trúc lại hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở Thành phố theo quy định nhằm tăng cường năng lực và đảm bảo hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố; báo cáo UBND Tp.

Nguyễn Triệu
Bạn đang đọc bài viết Tp.HCM phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2025 tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan