Ưu đãi 10% thuế thu nhập cho doanh nghiệp xây nhà ở xã hội

31/08/2020, 17:50

TCDN - Theo quy định, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% thuế thu nhập doanh nghiệp và 5% thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 10340/BTC-CST trả lời kiến của cử tri TP HCM về đề nghị sửa đổi, bổ sung chính sách thuế đối với doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Theo đó, cử tri TP HCM có công văn số 288/BDN đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và điểm b Khoản 2 Điều 13 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), quy định: “Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành”, đảm bảo sự thống nhất với Khoản (1.b) Điều 58 Luật Nhà ở và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được ưu đãi 10% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được ưu đãi 10% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN thì thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở năm 2005 (nay là Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014) được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án (trong khi mức thuế suất phổ thông hiện hành là 20%).

“Đây là mức thuế suất ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế TNDN (pháp luật thuế TNDN hiện hành chỉ có các mức thuế suất ưu đãi: 10%, 15% và 17%)”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Bên cạnh đó, Tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây: q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở” (trong khi mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường khác đều ở mức 10%).

Như vậy theo Bộ Tài chính, Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT hiện hành đang quy định ưu đãi về thuế suất thuế TNDN ở mức cao nhất, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT ở mức thấp đối với các dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê hay cho thuê mua, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội để thực hiện chính sách về nhà ở.

Ngoài ra, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội (Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020), trong đó chỉ đạo mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế.

T. Phương
Bạn đang đọc bài viết Ưu đãi 10% thuế thu nhập cho doanh nghiệp xây nhà ở xã hội tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan