Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro

21/04/2023, 15:00

TCDN - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa  có công văn số 489/QLBH-PNT yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tăng cường thực hiện quản trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ.

Theo đó, các doanh nghiệp cần thiết lập, triển khai hệ thống quản trị rủi ro nhằm xác định, đo lường, đánh giá, báo cáo và kiểm soát một cách hiệu quả hoạt động kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, các doanh nghiệp phải tổ chức quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập tại các bộ phận nghiệp vụ; bộ phận quản trị rủi ro, kiểm toán tuân thủ và các bộ phận kiểm soát khác; bộ phận kiểm toán nội bộ.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nhận dạng các rủi ro trọng yếu như rủi ro bảo hiểm, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro đối tác (bao gồm rủi ro pháp lý, rủi ro gian lận), rủi ro thanh khoản và các rủi ro khác theo đánh giá của doanh nghiệp bảo hiểm có thể gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ phải theo dõi trạng thái rủi ro và đánh giá kịp thời, cảnh báo sớm khả năng vi phạm các hạn mức rủi ro, hạn chế nguy cơ xảy ra rủi ro để bảo đảm an toàn trong hoạt động cũng như lập các báo cáo nội bộ về theo dõi rủi ro.

Mặt khác, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng cần kiểm soát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo các hạn mức rủi ro tương ứng; kiểm tra sức chịu đựng theo quy định, có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý kịp thời các rủi ro để bảo đảm tuân thủ các hạn mức rủi ro.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và quy định pháp luật. Cụ thể, không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau, không được đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ gửi tiền tại các cổ đông, thành viên là tổ chức tín dụng.

Doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm và nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm. Thực hiện kiểm tra, giám sát các khoản doanh thu, chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo tuân thủ pháp luật về thuế, pháp luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

"Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, các bộ phận có liên quan của doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định, tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết với bên mua bảo hiểm", Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chỉ đạo.         

An Tú
Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quản trị rủi ro tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Chấn chỉnh đại lý, hợp đồng bảo hiểm
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cần chấn chỉnh thẩm định cấp hợp đồng bảo hiểm; việc thẩm định và cấp hợp đồng bảo hiểm phải bảo đảm phù hợp với khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro bảo hiểm của khách hàng.
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải xử lý kịp thời các phát sinh khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chỉ đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát lại quy trình bán các sản phẩm bảo hiểm, có giải pháp xử lý kịp thời các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng.
Xử lý nghiêm các đại lý bảo hiểm vi phạm
Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải nghiêm túc xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.