Yêu cầu về chứng chỉ hành nghề đại lý thuế theo quy định hiện hành cho việc mở thêm văn phòng đại diện?

03/04/2024, 11:39
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về yêu cầu về chứng chỉ hành nghề đại lý thuế theo quy định hiện hành cho việc mở thêm văn phòng đại diện.

Hỏi: Doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động Đại lý thuế, có trụ sở chính tại Bắc Ninh. Doanh nghiệp có nhu cầu mở thêm một văn phòng đại diện tại Hà Nội và 01 chi nhánh tại Vĩnh Phúc.

Vậy văn phòng đại diện tại Hà Nội và Chi nhánh tại Vĩnh Phúc phải đáp ứng các yêu cầu gì về chứng chỉ hành nghề đại lý thuế theo quy định hiện hành cho hoạt động này?

Trả lời:

Căn cứ Điều 101 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:

“1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là đại lý thuế) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ theo thỏa thuận với người nộp thuế.

2. Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện đăng ký với Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được cấp giấy xác nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.”

Căn cứ Điều 102 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là:

“1. Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định về giải thích từ ngữ như sau:

1. Đại lý thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế."

Theo đó, chi nhánh thực hiện kinh doanh dịch vụ dưới hình thức đại lý thuế, do đó chi nhánh cần đáp ứng đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định: có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

 Văn phòng đại diện nếu không tiến hành hoạt động kinh doanh thì không phải đáp ứng các điều kiện trên. Trường hợp, Văn phòng đại diện tiến hành hoạt động kinh doanh thì phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định như DN, chi nhánh của DN.

PV
Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu về chứng chỉ hành nghề đại lý thuế theo quy định hiện hành cho việc mở thêm văn phòng đại diện? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận