23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới

25/09/2022, 08:17
báo nói -

TCDN - Trong tuần tới từ ngày 26/9-30/9, có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt như Viglacera, Bóng đèn Điện Quang, Nước khoáng Quảng Ninh...

CTCP RedstarCera (mã chứng khoán TRT) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9. Thời gian thực hiện: 20/10.

CTCP Hóc Môn (mã chứng khoán HTC ) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9. Thời gian thực hiện: 13/10.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng (mã chứng khoán DNC) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9. Thời gian thực hiện: 14/10.

CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (mã chứng khoán AGX) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9. Thời gian thực hiện: 5/10.

Tổng Công ty Viglacera-CTCP (mã chứng khoán VGC) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10. Thời gian thực hiện: 19/10.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán DQC) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9. Thời gian thực hiện: 14/10.

CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (mã chứng khoán QHW) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9. Thời gian thực hiện: 10/10.

CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (mã chứng khoán VET) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 26,62%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.662 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9. Thời gian thực hiện: 14/10.

CTCP KASATI (mã chứng khoán KST) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 6,16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 616 đồng).Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9. Thời gian thực hiện: 20/10.

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (mã chứng khoán VSC) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9. Thời gian thực hiện: 18/10.

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (mã chứng khoán DWS) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 5,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận  570 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9. Thời gian thực hiện: 10/10.

CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã chứng khoán HTL) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9. Thời gian thực hiện: 17/10.

CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (mã chứng khoán ICN) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9. Thời gian thực hiện: 31/10.

CTCP CTCP Đầu tư xây dựng Long An IDICO (mã chứng khoán LAI) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9. Thời gian thực hiện: 20/10.

CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán HCT) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận  150 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9. Thời gian thực hiện: 20/10.

CTCP Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã chứng khoán LGC) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9. Thời gian thực hiện: 31/10.

CTCP CNG Việt Nam (mã chứng khoán CNG) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9. Thời gian thực hiện: 20/10.

CTCP Vận tải thủy - Vinacomin (mã chứng khoán WTC) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9. Thời gian thực hiện: 12/10.

CTCP Bao bì Tân Khánh An (mã chứng khoán TKA) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/9.

CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (mã chứng khoán SPC) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 3/10. Thời gian thực hiện: 26/10.

CTCP Môi trường Sonadezi (mã chứng khoán SZE) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 3/10. Thời gian thực hiện: 21/10.

CTCP Cấp nước Khánh Hòa (mã chứng khoán KHW) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 1.000%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/9. Ngày đăng ký cuối cùng: 3/10. Thời gian thực hiện: 14/10.

Như Quỳnh
Bạn đang đọc bài viết 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan