3 vướng mắc doanh nghiệp thường gặp về Thuế thu nhập cá nhân – Bảo hiểm

12/02/2020, 14:46

TCDN - Thuế thu nhập cá nhân - Bảo hiểm luôn là vấn đề được doanh nghiệp và người lao động quan tâm hàng đầu. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp nhưng vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm; quyết toán thuế thu nhập cá nhân; tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm bắt buộc.

04fthueBH

Theo Pháp lý khởi nghiệp, doanh nghiệp và người lao động thường gặp phải 3 vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm:

Với thuế thu nhập cá nhân: Doanh nghiệp có thể tham khảo tổng quát các nội dung về thuế thu nhập cá nhân như: trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp; trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp; các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, v.v tại cây công việc: Thuế thu nhập cá nhân.

Với bảo hiểm: Doanh nghiệp có thể tham khảo tổng quát các nội dung về bảo hiểm như: đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN; hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, v.v tại cây công việc: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai, về tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm bắt buộc:

1. Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm bắt buộc:

Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc, bao gồm: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm thất nghiệp và được cấu thành bởi 03 thành tố:

Tiền lương = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác

Trong đó:

- Mức lương - bắt buộc và là tối thiểu: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

- Phụ cấp lương gồm:

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ; các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động. Các khoản phụ cấp này được quy định cụ thể trong Bảng Phụ cấp lương hoặc kèm theo trong thang, bảng lương của doanh nghiệp.

Một số phụ cấp bắt buộc phải tính đóng bảo hiểm như: Phụ cấp chức vụ, chức danh; Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp thâm niên; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

- Các khoản bổ sung khác: xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

2. Các khoản chế độ và phúc lợi không phải đóng bảo hiểm bắt buộc:

Các khoản chế độ và phúc lợi không phải đóng bảo hiểm bắt buộc như: tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11, Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Thứ ba, về quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Theo Pháp lý khởi nghiệp

Bạn đang đọc bài viết 3 vướng mắc doanh nghiệp thường gặp về Thuế thu nhập cá nhân – Bảo hiểm tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp