Bình Phước: Văn phòng đăng ký đất đai sai phạm thu chi hơn 10 tỷ đồng

15/02/2023, 20:15

TCDN - Theo Thanh tra tỉnh Bình Phước, Văn phòng đăng ký đất đai và một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chưa kịp thời thực hiện thủ tục thuê đất, nộp tiền thuê đất, thực hiện nhiều khoản chi không đúng quy định.

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Phước Phạm Văn Thuấn vừa ban hành Thông báo số 12/TB-T.Tr về việc Kết luận Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai trong việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai, Luật Ngân sách. 

Theo đó, Thanh tra tỉnh Bình Phước đã thanh tra Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; công tác đo đạc bản đồ địa chính; công tác cơ sở dữ liệu và lưu trữ, cập nhật chỉnh lý biến động, khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; việc hoạt động tài chính đối với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021.

Văn phòng và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Bình Phước sai phạm thu chi hơn 10 tỷ đồng.

Văn phòng và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Bình Phước sai phạm thu chi hơn 10 tỷ đồng.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Bình Phước đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại: số hồ sơ giao đất còn thiếu biên bản bàn giao đất ngoài thực địa, chưa kịp thời thực hiện thủ tục thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước đã thực hiện nhiều khoản chi không đúng quy định như tiền chi phí kiểm tra nghiệm thu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 hơn 95 triệu đồng; chi khoán lương 50% theo giá trị hợp đồng đối với công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai… cho Đội đo đạc bản đồ không đúng quy định với số tiền hơn 2,27 tỷ đồng; hỗ trợ tiền phụ cấp nhiên liệu cho vận chuyển hồ sơ hơn 694 triệu đồng; chi tiền công tác xác định giá thuê 5 năm không có hóa đơn, chứng từ với số tiền hơn 112 triệu đồng…

Các khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại được Thanh tra tỉnh Bình Phước xác định thuộc Giám đốc và Kế toán trưởng Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước.

Đối với 9 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra tỉnh Bình Phước cũng đã chỉ ra 4 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bù Gia Mập, huyện Hớn Quản, huyện Bù Đốp, thị xã Bình Long đã thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp tính thuế suất giá trị gia tăng 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu là không đúng quy định với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng (thu thừa);

3 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Riềng, huyện Bù Đăng và huyện Bù Gia Mập thu thiếu tiền đối với trường hợp chỉ thực hiện, thẩm định bản trích đo địa chính do người sử dụng đất lập mà chưa có ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên môi trường không đúng định mức 25%/hồ sơ, với số tiền hơn 752 triệu đồng; 3 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bù Đăng, huyện Lộc Ninh và thị xã Phước Long không mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục các khoản thu theo quy định; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Phước Long: ghi nhận sổ sách kế toán chưa kịp thời, tổng doanh thu trên hóa đơn phát sinh có sự chênh lệch với tổng doanh thu trên sổ sách kế toán.

Về tình hình chi, Thanh tra tỉnh Bình Phước cũng chỉ ra tại một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố lập báo cáo tài chính chưa phù hợp (báo cáo tài chính năm hạch toán không đúng đối với doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động); chi một số khoản không đúng quy định như bồi dưỡng ngày nghỉ phép, thu nhập tăng thêm, kinh phí bảo vệ, tạp vụ tại trụ sở, mua sắm máy móc vượt định mức theo quy định… với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đối với việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước như thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, Thanh tra tỉnh Bình Phước chỉ ra cả 9 hi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng không đúng quy định dẫn đến nộp thiếu số thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 704 triệu đồng; 8 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng quy định dẫn đến nộp thiếu số thuế phải nộp ngân sách với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng…

Qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Bình Phước nhận định các khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại nêu trên thuộc về Giám đốc và kế toán trưởng 9 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố.

Trước những vi phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Phước đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh phải nộp số tiền hơn 959 triệu đồng, 9 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố nộp số tiền hơn 9,091 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Hoàng Tư
Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Văn phòng đăng ký đất đai sai phạm thu chi hơn 10 tỷ đồng tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan