Bộ NN&PTNT phấn đấu giải ngân trên 94% năm nay

19/08/2020, 13:41
báo nói -

TCDN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu tháng 9/2020 giải ngân được 8.420 tỷ đồng đạt 61.2% và đến hết năm 2020 sẽ giải ngân 13.156 tỷ đồng đạt 94,1%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Bộ với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Năm 2020, số vốn kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được phân bổ là 17.324 tỷ đồng (bao gồm 1.808,6 tỷ đồng vốn nước ngoài kế hoạch năm 2020 Bộ đã xin trả lại do không có khả năng giải ngân).

Tính đến ngày 31/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giải ngân được 5.929 tỷ đồng chiếm 36,6%. Dự kiến tháng 9/2020 giải ngân được 8.420 tỷ đồng đạt 61.2% và đến hết năm 2020 sẽ giải ngân 13.156 tỷ đồng đạt 94,1% (không bao gồm 1.808 tỷ vốn nước ngoài không có nhu cầu).

Chậm giải phóng mặt bằng dự án hồ Krông Pách thượng tỉnh Đắc Lắc ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chậm giải phóng mặt bằng dự án hồ Krông Pách thượng tỉnh Đắc Lắc ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong đó, các lĩnh vực giải ngân cụ thể như sau: đối với dự án trái phiếu chính phủ, hợp phần xây dựng: Không vướng mắc về thủ tục, không tăng tổng mức đầu tư. Giải ngân cả năm sẽ đạt 100%.

Hợp phần giải phóng mặt bằng hiện nay các địa phương triển khai rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ hợp phần xây lắp, chưa đạt kế hoạch mà các Tỉnh đã cam kết, đặc biệt tập trung ở 3 dự án lớn (hồ Cánh Tạng tỉnh Hòa Bình, hồ Krông Pách tỉnh Đắc Lắc và hồ Bản Mồng tỉnh Nghệ An). Giải ngân cả năm chỉ đạt 69%.

Dự án ODA Bộ sẽ giải ngân đạt 92,1% nếu điều chuyển 1.808 tỷ không có nhu cầu. Dự án ngân sách tập trung tỷ lệ giải ngân đạt 97% kế hoạch năm.

Về vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tổng số vốn được phân bổ là 70.018,4 tỷ đồng, đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết cho các dự án là 69.921,4 tỷ đồng, vốn đã được giao hàng năm 2016-2020 là 62.012,8 tỷ đồng (bao gồm cả 10 % dự phòng). Tỷ lệ giải ngân hàng năm (tính đến 31/12) của Bộ đạt trung bình 90%.

Kết quả giải ngân đến 31/7/2020 là 51.965 tỷ đồng chiếm 74,3%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vốn trung hạn còn 17.956 tỷ đồng (25,7%) chưa giải ngân, gồm 10.047,4 tỷ đồng sẽ giải ngân trong 5 tháng cuối năm 2020 và 7.908,6 tỷ đồng sẽ giao vốn và giải ngân trong năm 2021.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai 288 dự án, đến hết trung hạn 2016-2020 sẽ hoàn thành 231 dự án, theo nguồn vốn như sau:

Dự án vốn ngân sách tập trung hoàn thành 183/199 dự án, còn lại 16 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. Dự án ODA hoàn thành 27/40 dự án, còn lại 13 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 theo đúng Hiệp định.

Dự án vốn TPCP hoàn thành 46/49 dự án, 3 dự án rủi ro phải kéo dài sang trung hạn sau (Hồ Sông Chò tỉnh Khánh Hòa; Hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình vì vướng chuyển đổi đất rừng hoặc không kịp giải phóng mặt bằng lòng hồ).

Để tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chính phủ cho phép cách ly trong phạm vi công trường xây dựng, mỗi công trường là một khu vực cách ly khi phải cách ly.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 linh hoạt, kịp thời, không nhất thiết phải chờ đủ đề xuất của các Bộ, ngành cả nước để trình như vừa qua.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ phép kéo dài thời gian hợp phần xây lắp phù hợp với thời gian giải phóng mặt bằng đối với dự án do địa phương triển khai chậm hoặc thiếu vốn đối ứng giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chuyển 1.808 tỷ đồng vốn nước ngoài không có nhu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho các chương trình khác như kiến nghị của Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4962/TTr-BKHĐT ngày 31/7/2020.

Thanh Phương
Bạn đang đọc bài viết Bộ NN&PTNT phấn đấu giải ngân trên 94% năm nay tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Cuộc đua về đích giải ngân vốn đầu tư công
Trong bối cảnh dịch COVID -19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến KT-XH thì đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được coi là giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm. Cuộc đua về đích giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đang được Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện.