Cẩn trọng khi giao dịch chứng khoán trên các app "chui"

25/11/2022, 09:47
báo nói -

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch chứng khoán trên các website, app "chui" và nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch (Tititada, Anfin, Infina,…) sử dụng công cụ quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình để huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hỗ trợ nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch chứng khoán, có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

“Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình”- Ủy ban này nêu rõ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch chứng khoán trên các app này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần minh bạch hoá thị thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng công bố danh sách 81 công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động môi giới giao dịch chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán (tính đến 15/11/2022).

Danh sách các công ty được cấp phép môi giới giao dịch chứng khoán.

Danh sách các công ty được cấp phép môi giới giao dịch chứng khoán.

7CB90F8E-E73D-4EF8-AB09-57C1C8D3BA94
D38BD171-8BE1-4C68-9DA1-245139ABFB7C

Trước đó, trong tháng 10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư về tình trạng một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch như: Passion Invest, Finhay, Tikop, Savenow, BUFF… để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Các website, app giao dịch này hoạt động dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Theo quy định tại Luật Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán yêu cầu các điều kiện về vốn; về cổ đông, thành viên góp vốn, cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn cũng các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, nhân sự…

Hoàng Tư
Bạn đang đọc bài viết Cẩn trọng khi giao dịch chứng khoán trên các app "chui" tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan