Công ty PNJ luân chuyển loạt nhân sự cấp cao

10/02/2023, 14:56

TCDN - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc cơ cấu lại tổ chức, thay đổi nhân sự và luân chuyển nhiều vị trí trong bộ máy nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ông Lê Trí Thông, Tổng giám đốc PNJ được phân công làm quản lý và điều hành Khối Chiến lược của công ty kể từ ngày 6/2/2023 cho đến khi công ty bổ nhiệm được người chuyên trách.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Quân, người đang nắm quyền Giám đốc Khối sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp - cung ứng kể từ ngày 16/2/2023 với thời hạn 3 năm.

HĐQT cũng đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc Khối Chiến lược và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cao cấp - Vận hành đối với ông Đào Trung Kiên, có hiệu lực từ ngày 6/2/2023 với kỳ hạn 3 năm.

PNJ luân chuyển loạt cán bộ cấp cao.

PNJ luân chuyển loạt cán bộ cấp cao.

Đồng thời, HĐQT cũng miễn nhiệm chức Giám đốc Khối Tài chính - Vận hành và bổ nhiệm chức Giám đốc cao cấp - Tài chính đối với bà Đặng Thị Lài. Bà Đặng Thị Lài cũng vừa được thông qua miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Một Thành Viên Thời Trang CAO (CAF), công ty con của PNJ kể từ ngày 31/3/2023.

Ngoài ra, HĐQT PNJ cũng vừa bổ nhiệm ông Huỳnh Đức Huy làm Tổng giám đốc công ty con là Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP) kể từ ngày 6/2 với kỳ hạn 3 năm.

Tính đến cuối tháng 12/2022, hệ thống PNJ có 364 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành. Trong đó, mở mới 33 cửa hàng và nâng cấp 31 cửa hàng PNJ Gold; mở mới 3 cửa hàng Style by PNJ và 2 cửa hàng PNJ Watch. Doanh nghiệp này cũng đã đóng 9 cửa hàng PNJ Gold và 6 cửa hàng PNJ Silver trong năm qua.

Theo báo cáo tài chính, tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của PNJ đạt hơn 13.321 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,5 lần đầu kỳ lên 880 tỷ đồng, đồng thời công ty phát sinh khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 200 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 20% lên gần 10.506 tỷ đồng, chiếm 79% tổng tài sản. Đây cũng là mức tồn kho kỷ lục của doanh nghiệp từ trước tới nay.

Nợ phải trả PNJ là hơn 4.723 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải trả người lao động gấp 2,3 lần (hơn 890 tỷ đồng); vay nợ thuê ngắn hạn 2.683 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. 

Vốn chủ sở hữu PNJ đạt gần 8.588 tỷ đồng, tăng 43%; bao gồm hơn 1.212 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển (tăng 51%) và gần 2.666 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tăng 37%).

Ngọc Diễm
Bạn đang đọc bài viết Công ty PNJ luân chuyển loạt nhân sự cấp cao tại chuyên mục DOANH NHÂN của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan