DATC được thực hiện hoạt động thẩm định giá và dịch vụ thu nợ

28/10/2020, 18:49

TCDN - Ngoài ngành nghề kinh doanh chính, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được thực hiện hoạt động thẩm định giá; dịch vụ quản lý nợ và thu nợ.

bcbde00ca74f4e11175e

Nghị định 129/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC nêu rõ, DATC có nhiệm vụ hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản.

Ngành nghề kinh doanh của DATC là tiếp nhận nợ và tài sản theo quy định của pháp luật về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa theo quy định của Chính phủ để xử lý theo quy định tại Nghị định này.

Bên cạnh đó, DATC phải tiếp nhận nợ phải thu và các tài sản (bao gồm cả các tài sản tồn đọng, các tài sản gắn với xử lý nợ theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) để tiếp tục đầu tư khai thác hoặc xử lý, thu hồi vốn cho Nhà nước theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định 129/2020/NĐ-CP quy định, DATC được mua, xử lý nợ và tài sản, gồm: Quản lý, sử dụng chủ yếu nguồn lực tài chính của công ty để thực hiện mua, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả các dự án cần hỗ trợ xử lý nợ để tiếp tục đầu tư, khai thác) theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

DATC cũng được mua, xử lý các khoản nợ và tài sản của các tổ chức, cá nhân không trùng lắp với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Mặt khác, DATC còn tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua, bán, xử lý nợ.

Ngoài ngành nghề kinh doanh chính, Nghị định 129/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ các ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính của DATC. Cụ thể: Quản lý, đầu tư, khai thác và xử lý đối với dự án bất động sản thuộc các trường hợp: là tài sản bảo đảm khoản nợ, tài sản nhận gán nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật; Tư vấn xử lý nợ, tài sản, mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Đặc biệt, DATC được thực hiện các hoạt động thẩm định giá; dịch vụ quản lý nợ và thu nợ trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 129/2020/NĐ-CP, chủ sở hữu nhà nước đối với DATC bao gồm Nhà nước, Bộ Tài chính và Hội đồng thành viên DATC. Trong đó, Nhà nước là chủ sở hữu của DATC. Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với DATC.

Bộ Tài chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

Hội đồng thành viên DATC thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với DATC theo quy định của pháp luật và Điều lệ của DATC.

Xem chi tiết Nghị định tại đây.

Minh Châu
Bạn đang đọc bài viết DATC được thực hiện hoạt động thẩm định giá và dịch vụ thu nợ tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Xử lý nợ xấu: DATC mang lại lợi ích cho cả 3 bên
Trong bối cảnh nợ xấu tăng cao đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp, ngân hàng, nhà nước rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, cơ chế xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp của DATC được xem là giải pháp căn cơ nhất giúp xử lý triệt để nợ xấu và hài hòa lợi ích của 3 chủ thể này.