Đề xuất giảm mức tạm ứng hợp đồng dự án sử dụng vốn đầu tư công xuống 30%

12/11/2020, 09:34

TCDN - Đó là một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công đề xuất, đối với công việc thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng tổng mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có).

Trường hợp đặc biệt cần tạm ứng ở mức cao hơn thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép; Trường hợp người quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, việc quyết định mức tạm ứng cao hơn do người đứng đầu của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý dự án quyết định.

Đối với công việc thực hiện thông qua hợp đồng thực hiện dự án không có cấu phần xây dựng hoặc công việc thực hiện không thông qua hợp đồng, tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không vượt quá 30% dự toán chi phí cho khối lượng công việc thực hiện được duyệt đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng hoặc không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng đối với công việc thực hiện thông qua hợp đồng thực hiện dự án không có cấu phần xây dựng (bao gồm cả dự phòng nếu có).

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức tạm ứng dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 50% xuống còn 30% giá trị hợp đồng.

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức tạm ứng dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 50% xuống còn 30% giá trị hợp đồng.

Nghị định hiện nay đang quy định mức tạm ứng là 50% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng điều chỉnh mức tạm ứng để quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn tạm ứng, giảm tình trạng chiếm dụng vốn ngân sách nhà nước trong suốt quá trình thực hiện dự án, gắn việc tạm ứng vốn phải phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng hàng năm, tăng hiệu quả sử dụng vốn, đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.

Một điểm mới của Dự thảo là quy định thời hạn kiểm soát, thanh toán vốn: trong thời gian tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định này, căn cứ vào hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng) và số tiền chủ đầu tư đề nghị thanh toán, cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện kiểm soát, thanh toán cho dự án và thu hồi vốn tạm ứng theo quy định. Đối với các khoản tạm ứng vốn hoặc thực hiện theo hình thức “thanh toán trước, kiểm soát sau”, thời hạn kiểm soát, thanh toán trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho hay, để tạo sự chủ động cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu hợp pháp để lại cho đầu tư, thực hiện chủ trương về việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trong việc sử dụng nguồn vốn này, Bộ Tài chính đang dự thảo theo hướng “cơ quan chủ quản được lựa chọn cơ quan kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng để mở tài khoản và kiểm soát, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp”.

Giải thích về lý do xây dựng Dự thảo, Bộ Tài chính cho hay, hoạt động đầu tư công là lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công, theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công đều được quy định bởi các Nghị định. Còn duy nhất nội dung về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công là chưa được quy định thống nhất bởi văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức Nghị định của Chính phủ.

Chi tiết về Dự thảo Nghị định xem tại đây.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Đề xuất giảm mức tạm ứng hợp đồng dự án sử dụng vốn đầu tư công xuống 30% tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Còn 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 20%
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính 31/10/2020 có 18 Bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt dưới 45%, trong đó, có 8 Bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương (tỉnh Đồng Nai) có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%.
Gỡ nút thắt về giải ngân vốn đầu tư công
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm do nhiều nguyên nhân trong đó có vấn đề về lựa chọn tư vấn cũng như chuẩn bị đầu tư dự án. Tuy nhiên, vai trò của người đứng đầu đơn vị sẽ quyết định đến tốc độ giải ngân.