Gia hạn thời gian thực hiện thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

25/01/2021, 16:57

TCDN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 cho tới khi có Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vấn đề thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Văn bản nêu rõ, Phó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8971/BKHĐT-PTDN ngày 31/12/2020 về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

Gia hạn thời gian thực hiện thoái vốn doanh nghiệp nhà nước cho tới khi có Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh minh họa)

Gia hạn thời gian thực hiện thoái vốn doanh nghiệp nhà nước cho tới khi có Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020: doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.

Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30/11/2020; không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về SCIC trước 31/12/2020 gồm: Tcty CP Sông Hồng (Bộ Xây dựng), Tcty Xây dựng Hà Nội - Cty CP (Bộ Xây dựng), Tcty Xây dựng số 1 - Cty CP (Bộ Xây dựng); Tcty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) (Bộ Xây dựng).

Quyết định số 908/QĐ-TTg cũng nêu rõ, có 18 doanh nghiệp thuộc Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể…

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính lũy kế trong 11 tháng đầu năm 2020, cả nước đã thoái được 979 tỷ đồng, thu về 2.031 tỷ đồng.

Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 - tháng 11/2020: thoái 25.749 tỷ đồng, thu về 173.103 tỷ đồng. Trong đó: Thoái vốn nhà nước tại 103 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.966 tỷ đồng, thu về 9.647 tỷ đồng (đạt 30% về số lượng và 8% về giá trị so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg, hiện đã thoái 3.785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco).

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.996 tỷ đồng, thu về 53.063 tỷ đồng.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Gia hạn thời gian thực hiện thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

“Thúc” tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn các nội dung thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã được phê duyệt.