Giải đáp thăc mắc về thuế GTGT cho doanh nghiệp

21/11/2022, 14:52

TCDN - Bộ Tài Chính giải đáp thăc mắc về thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Hỏi: Tôi có câu hỏi mong quý Bộ giải đáp thắc mắc:

Câu hỏi 1: Công ty tôi là Chủ đầu tư Dự án bất động sản có 10 Dự án đầu bất động sản nhà ở để bán ở 10 tỉnh thành phố khác trụ sở chính. Theo quy định cũ về thuế GTGT thì Công ty Chúng tôi nộp mẫu 05/GTGT vãng lai ở 10 tỉnh thành phố này và sau đó bù trừ số đã nộp ở địa phương nơi có dự án Bất động sản với số phải nộp tại Trụ sở chính. Theo Quy định tại NĐ 126/2020 và TT 80/2021 thì hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Dự án bất động sản nhà ở để bán sẽ kê khai trên mẫu 01/GTGT hay kê khai mẫu 05/GTGT?

Câu hỏi 2: Công ty chúng tôi là chủ đầu tư dự án bất động sản có dự án bất động sản ngoại tỉnh, Nếu kê khai trên mẫu 01/GTGT mới này thì thuế GTGT đầu vào của 10 dự án đầu tư Bất động sản nhà ở để bán này mà đang còn được khấu trừ trên tờ khai mẫu 01/GTGT cũ tại tháng 12/2021 tại trụ sở chính sẽ xử lý như thế nào? Ví dụ tổng đầu vào của 10 dự án đến 31/12/2021 trên tờ khai mẫu 01/GTGT cũ là 10 tỷ nhưng đã khấu trừ thuế GTGT đầu ra 05 tỷ thì 05 tỷ còn lại đang ở chi tiêu 43: “thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” sẽ phân bổ cho 10 Dự án bất động sản nhà ở để bán như thế nào?

Câu hỏi 3: Công ty chúng tối là chủ đầu tư dự án Bất động sản có dự án bất động sản ngoại tỉnh , Nếu kê khai mẫu 01/GTGT thì sẽ phát sinh việc phải nộp 10 tờ khai mẫu 01/GTGT cho 10 địa phương nơi có Bất động sản. Nếu giữa 10 tờ khai này có tờ khai phát sinh phải nộp và tờ khai phát sinh được khấu trừ thì nghĩ vụ thuế các tờ khai này có được bù trừ với nhau hay không? Và bù trừ theo cách thức như thế nào?

Câu hỏi 4: Thuế GTGT dùng cho hoạt đông chung của 10 dự án bất động sản nhà ở để bán thì phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung này cho từng dự án như thế nào? Theo tiêu thức nào?

Câu hỏi 5: Công ty chúng tôi kinh doanh bất động sản, Nếu Dự án bất động thì kê khai riêng theo mẫu 01/GTGT, nộp tờ khai riêng cho Dự án tại nơi có bất động sản chuyển nhượng thì bắt đầu kê khai riêng từ thời điểm bắt đầu phát sinh thuế GTGT đầu vào của Dự án hay vẫn kê khai chung ở trụ sở chính đến khi Dự án bất động sản có doanh thu mới kê khai riêng. Nếu kê từ khi phát sinh doanh thu thì Công ty chúng tôi chuyển thuế đang kê ở tờ khai 01/GTGT trụ sợ chính sang như thế nào?

Trả lời: 

1
2
PV
Bạn đang đọc bài viết Giải đáp thăc mắc về thuế GTGT cho doanh nghiệp tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Doanh nghiệp sử dụng thủ đoạn tinh vi hoàn thuế GTGT
Tổng cục Thuế cho biết, vẫn còn một số bộ phận không nhỏ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế của ngân sách nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp.
Chính phủ chưa báo cáo Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT với xăng dầu
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn cho biết, “Đến giờ này, Chính phủ chưa có Tờ trình với Quốc hội về việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT với xăng dầu. Nếu Chính phủ có Tờ trình, thì các cơ quan của Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra để trình Quốc hội xem xét, quyết định”.