Hà Nội yêu cầu thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế

15/04/2021, 15:17

TCDN - UBND TP Hà Nội yêu cầu Cục Thuế Hà Nội triển khai quyết liệt đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công văn nêu rõ, để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn thành phố, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện khẩn trương, quyết liệt một số nhiệm vụ, nội dung công việc.

Trong đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội: Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố, có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban Chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo thành phố phân công. Triển khai quyết liệt đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn. Qua đó, báo cáo Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế thành phố để chỉ đạo, điều hành xử lý những vướng mắc kịp thời trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường thu hồi nợ đọng, cưỡng chế thuế.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường thu hồi nợ đọng, cưỡng chế thuế.

Thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất. Trong trường hợp có vướng mắc, đề xuất báo cáo UBND thành phố, Bộ Tài chính phương án xử lý.

Tiếp tục là đầu mối triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý thuế về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ .quan liên quan tại địa phương trong việc lập hồ sơ, thực hiện xác nhận và xử lý nợ đúng, đầy đủ theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, phân tích thực trạng nợ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất các trường hợp doanh nghiệp nợ lớn, chây ỳ làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại UBND thành phố, động viên người nộp thuế nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước trên cơ sở lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Thành lập, kiện toàn các ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế trên địa bàn do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm các đơn vị tương tự (nếu có) như thành phần Ban Chỉ đạo thành phố; xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, phối hợp với cơ quan Thuế địa phương tập trung đôn đốc thu hồi, xử lý nợ thuế. Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, thường xuyên rà soát, đưa vào quản lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; điều chỉnh doanh thu, mức thuế phù hợp, sát thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách.

Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban Chỉ đạo phân công khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương và các sở, ngành liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc nguồn thu vào ngân sách nhà nước.

Năm 2020 Cục Thuế Hà Nội đã thu hồi, xử lý khoảng 8.300 tỷ đồng tiền thuế nợ, khoanh nợ khoảng 7.200 tỷ đồng, số nợ thuế đạt dưới 5% trên tổng số thu ngân sách nhà nước.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội yêu cầu thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

55 địa phương có tỷ lệ tổng nợ thuế trên mức 5%
Tổng cục Thuế cho biết, tính đến cuối tháng 10/2020, tổng số tiền nợ thuế tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu tính theo địa bàn có tới 50 địa phương số thuế nợ tăng so với thời điểm cuối năm 2019 và 55 địa phương có tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2020 ở trên mức 5%.