Hết 11 tháng, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt được 60%

02/12/2022, 15:59

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 11, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,43% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 58,33%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (63,86%).

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 là 697.186,024 tỷ đồng trong đó kế hoạch vốn đã giao là 696.971,610 tỷ đồng; kế hoạch vốn chưa giao là 214,414 tỷ đồng (vốn nước ngoài).

Về tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, có 4/52 bộ, cơ quan trung ương và 5/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa phân bổ hết vốn kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tổng số vốn đã phân bổ là 620.873,914 tỷ đồng, đạt 107,04% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (580.046,834 tỷ đồng). Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 24.424,365 tỷ đồng, chiếm 4,21% kế hoạch.

Về giải ngân tổng vốn kế hoạch (696.971,610 tỷ đồng), lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/10/2022 là 301.713,86 tỷ đồng, đạt 43,29% kế hoạch. Ước thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2022 là 361.226,93 tỷ đồng, đạt 51,83% kế hoạch.

Tỷ lệ ước giải ngân 11 tháng năm 2022 đạt 52,43% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 58,33%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (63,86%); trong đó vốn trong nước đạt 60,25% (cùng kỳ năm 2021 đạt 69,19%), vốn nước ngoài đạt 27,99% (cùng kỳ năm 2021 đạt 21,51%).

Theo thống kê của Bộ Tài chính, có 16 Bộ và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Thanh tra Chính phủ (100%), Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam (100%), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (99,47%), Ngân hàng nhà nước (84,42%), Quảng Ngãi (83,1%), Tiền Giang (82%), Bình Định (81,5%)

Ngoài ra, có 27/52 Bộ và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%, trong đó có 12 Bộ và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.

Hải Nam
Bạn đang đọc bài viết Hết 11 tháng, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt được 60% tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

19 bộ và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%
Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 10 có 11 bộ và 25 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 55%, 30/52 bộ và 17/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 45%, trong đó có 19 bộ và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.