Hơn 10.000 giáo viên, nhân viên tham gia tập huấn công tác xã hội trường học

01/09/2022, 10:39

TCDN - Trong 2 ngày (30-31/8), hơn 10.000 giáo viên, nhân viên thực hiện công tác xã hội trường học tại các cơ sở giáo dục trong cả nước đã tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tham gia lớp tập huấn, các giáo viên và nhân viên thực hiện công tác xã hội tại các cơ sở giáo dục trong cả nước sẽ được tìm hiểu, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ cho học sinh. Đồng thời cung cấp kiến thức cơ bản về quy trình, nguyên tắc, kỹ năng của công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh, đặc biệt là các nhóm trẻ em yếu thế, hướng dẫn thực hành các kỹ năng công tác xã hội, các bước triển khai công tác xã hội trong trường học.

quang-canh-buoi-tap-huan-tai-diem-cau-ha-noi

Thực tế cho thấy, đi cùng với sự phát triển kinh tế, có nhiều vấn đề xã hội nảy sinh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân, cần sự can thiệp hỗ trợ của công tác xã hội. Do đó, Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam; nâng cao nhận thức toàn xã hội về nghề công tác xã hội. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp.

Tuy nhiên, công tác xã hội tại các trường học vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Kết quả triển khai công tác xã hội vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu, trong các trường học không có vị trí việc làm dành cho công tác xã hội. Cùng với đó, hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên và những người làm công tác xã hội trong trường học còn nhiều hạn chế, chưa thường xuyên, quy trình triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học nhiều nơi chưa được thực hiện đúng quy trình...

Để các cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện tốt công tác xã hội trong trường học, trong thời gian tới đây, ngoài việc tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng làm công tác xã hội cho giáo viên và nhân viên xã hội trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục tăng cường hoạt động xã hội trong trường học; chú trọng biên soạn các tài liệu hướng dẫn và thí điểm triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học.

Đồng thời, xây dựng các tài liệu, sổ tay hướng dẫn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên thực hiện công tác xã hội trong trường học. Tăng cường hợp tác quốc tế về công tác xã hội trong trường học và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên thực hiện công tác xã hội trong trường học trong các cơ sở giáo dục.

Hà Quyên
Bạn đang đọc bài viết Hơn 10.000 giáo viên, nhân viên tham gia tập huấn công tác xã hội trường học tại chuyên mục Thị trường của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan