Hơn 147 nghìn tỷ miễn giảm, gia hạn tiền thuế phí và thuê đất

22/07/2021, 15:27

TCDN - Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 147,3 nghìn tỷ đồng gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất và miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2020 Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ vượt trội, chưa có tiền lệ, để hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng, khó khăn với người dân, doanh nghiệp, như: Cơ cấu lại nợ, miễn, giảm, hạ lãi suất cho vay; giảm giá điện, nước, cước viễn thông; xem xét hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng chính sách xã hội trong thời gian có dịch bệnh; kéo dài thời hạn miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Cụ thể: kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng; nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân; điều chỉnh giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, điều chỉnh giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021; gia hạn 05 tháng tiền thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; điều chỉnh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp; giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước...

Miễn, giảm, gia hạn hơn 147 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất.

Miễn, giảm, gia hạn hơn 147 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất.

Giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm từ 50-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng; giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán,...

Đến ngày 31/12/2020, đã gia hạn, miễn, giảm khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí trong đó gia hạn nộp khoảng 87,2 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm  khoảng 36,4 nghìn tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện miễn, giảm, giãn 27,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, năm 2020, các đơn vị của Bộ Tài chính đã triển khai trên 85 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; bắt giữ, xử lý gần 15 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Kiến nghị xử lý tài chính trên 76 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp NSNN gần 22 nghìn tỷ đồng (đã nộp 13,1 nghìn tỷ đồng); giảm lỗ, giảm khấu trừ và xử lý tài chính khác gần 50 nghìn tỷ đồng,…

Tỷ lệ nợ đọng thuế trên tổng thu nội địa đã giảm từ 8,5% cuối năm 2016 xuống còn 6,3% cuối năm 2020; nợ đọng thuế có khả năng thu trên tổng thu nội địa đã giảm từ 5,7% cuối năm 2016 xuống còn khoảng 4,1% cuối năm 2020

Năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai 35 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1,16 nghìn tỷ đồng, kiến nghị thu nộp NSNN 182,7 tỷ đồng, giảm dự toán, thanh toán, giảm cấp kinh phí 56 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 879 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát 961,5 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên, phát hiện trên 65,3 nghìn khoản chi chưa đủ hồ sơ, thủ tục, từ chối thanh toán 41,6 tỷ đồng; kiểm soát 382,8 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư, từ chối thanh toán 52,6 tỷ đồng, là do các chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, chưa đủ hồ sơ theo quy định,...

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Hơn 147 nghìn tỷ miễn giảm, gia hạn tiền thuế phí và thuê đất tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Xem xét gia hạn ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp ôtô
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ôtô; xem xét khả năng tiếp tục gia hạn Chương trình ưu đãi thuế cho giai đoạn tiếp theo.