Hướng dẫn tổ chức Đại hội thành lập Hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị Tre

29/12/2022, 17:06

TCDN - Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án SCBV, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình “Hỗ trợ thành lập hợp tác xã và tổ chức Đại hội thành lập Hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị Tre” vào ngày 27-29/12/2022 tại Xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án do Liên minh châu Âu tài trợ, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nuôi trồng Thủy sản (ICAFIS), Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang thực hiện dự án 4 năm “Phát triển chuỗi giá trị ngao và tre bền vững và bền vững ở Việt Nam” (SCBV), giai đoạn 2018 - 2022. Các hoạt động phát triển chuỗi giá trị Tre tập trung chủ yếu ở 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An với mục tiêu chính là góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở nông thôn Việt Nam thông qua việc tạo điều kiện cho việc áp dụng và thực hành các tiêu chuẩn bền vững của các nhà sản xuất và chế biến tre; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và tài chính cũng như hiệu quả sản xuất cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy sự hợp tác công-tư để quản trị tốt chuỗi giá trị. 

thanh hoa 27.12

Để hỗ trợ các nông hộ, tổ nhóm sản xuất về thành lập hợp tác xã, trước đó, ngày 16/12/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn: “Nâng cao năng lực hoạt động cho các nông hộ, tổ nhóm sản xuất trong chuỗi giá trị Tre thông qua tập huấn thành lập mô hình hợp tác xã” ngày 16/12/2022 tại Quan Sơn, Thanh Hóa. Khóa tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức của các nông hộ, tổ nhóm sản xuất trong chuỗi giá trị Tre về mô hình hợp tác xã nông nghiệp, các lợi ích và trách nhiệm của người dân khi hoạt động theo mô hình hợp tác xã cũng như quy trình để đăng ký và thành lập hợp tác xã.

Dựa trên những tích kết quả tich cực từ khóa tập huấn và nhu cầu cấp thiết để thành lập hợp tác xã trong chuỗi giá trị Tre,  trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án SCBV, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình: “Hỗ trợ thành lập hợp tác xã và tổ chức Đại hội  thành lập Hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị Tre” vào ngày 27-29/12/2022 tại Xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình đã Hỗ trợ Xây dựng thành công dự thảo Điều lệ HTX; dự thảo phương hướng sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX.

Ngoài hỗ trợ các nông hộ và tổ nhóm thống nhất về cơ cấu tổ chức HTX, dự kiến các chức danh Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viên, Chương trình đã hỗ  trợ xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản, chương trình, nội dung Đại hội thành lập hợp tác xã nông nghiệp.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia của SCBV, Hội nghị thành lập hợp tác xã Nan xanh tại Xã Sơn Điện, Quan Sơn, Thanh Hóa đã chương trình đã tổ chức thành công.

Nguyễn Diệp
Bạn đang đọc bài viết Hướng dẫn tổ chức Đại hội thành lập Hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị Tre tại chuyên mục Thị trường của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Tập huấn thành lập mô hình hợp tác xã trong chuỗi giá trị Tre
Ngày 16/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn: “Nâng cao năng lực hoạt động cho các nông hộ, tổ nhóm sản xuất trong chuỗi giá trị Tre thông qua tập huấn thành lập mô hình hợp tác xã” tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.