Tập huấn thành lập mô hình hợp tác xã trong chuỗi giá trị Tre

16/12/2022, 14:57

TCDN - Ngày 16/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn: “Nâng cao năng lực hoạt động cho các nông hộ, tổ nhóm sản xuất trong chuỗi giá trị Tre thông qua tập huấn thành lập mô hình hợp tác xã” tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

quanson.1

Dưới sự tài trợ của Liên minh châu Âu, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nuôi trồng Thủy sản (ICAFIS), Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang thực hiện dự án “Phát triển chuỗi giá trị ngao và tre bền vững ở Việt Nam” (SCBV), giai đoạn 2018 - 2023. Các hoạt động phát triển chuỗi giá trị Tre tập trung chủ yếu ở 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An với mục tiêu chính là góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở nông thôn Việt Nam thông qua việc tạo điều kiện cho việc áp dụng và thực hành các tiêu chuẩn bền vững của các nhà sản xuất và chế biến tre; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và tài chính cũng như hiệu quả sản xuất cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy sự hợp tác công-tư để quản trị tốt chuỗi giá trị.

Hiện nay, Dự án đang triển khai các hoạt động liên quan đến hỗ trợ xúc tiến kinh doanh và mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại và nâng cao khả năng cạnh của các tác nhân trong chuỗi giá Nghêu và Tre ở Việt Nam, đặc biệt là các thành phần gặp nhiều điều kiện khó khăn và có nhu cầu cấp thiết được nâng cao nhận thức và phát triển tư duy, thói quen thương mại để hướng đến nguồn sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng đời sống như các nông hộ và tổ nhóm sản xuất, chế biến trong chuỗi Tre.

Nhằm mục tiêu góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở nông thôn Việt Nam thông qua quá trình đào tạo, tập huấn cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án SCBV, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức khóa tập huấn: “Nâng cao năng lực hoạt động cho các nông hộ, tổ nhóm sản xuất trong chuỗi giá trị Tre thông qua tập huấn thành lập mô hình hợp tác xã” ngày 16/12/2022 tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

quanson.2

Thông qua khóa tập huấn, các học viên được nâng cao nhận thức về: Khái niệm hợp tác xã; Đặc điểm và bản chất của hợp tác xã; Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã.

Bên cạnh cung cấp cho học viên những kiến thức nòng cốt để phân biệt hợp tác xã và doanh nghiệp cũng như phân biệt hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ và hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, khóa tập huấn đã phổ biến quy trình thành lập hợp tác xã nông nghiệp bao gồm: xác định nhu cầu hợp tác, Sáng lâp và công tác vận động; Tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã  cho tới Đăng ký hợp tác xã.

Để các nông hộ, tổ nhóm sản xuất hiểu hơn về thành lập hợp tác xã nông nghiệp, các chuyên gia của SCBV đã giải đáp các thắc mắc liên quan tới đặc điểm, mô hình và quy trình thành lập hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị tre. 

Hoàng Hà
Bạn đang đọc bài viết Tập huấn thành lập mô hình hợp tác xã trong chuỗi giá trị Tre tại chuyên mục Thị trường của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan