Khó khăn vì Covid-19, doanh nghiệp sắp được miễn, giảm lãi vay từ ngân hàng

27/02/2020, 17:47

TCDN - Theo dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng sẽ phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành dự thảo nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành dự thảo nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay đối với các khoản nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid –19. Khoản nợ đã chuyển nợ quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày Thông tư được ký ban hành do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Tổng thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo dự thảo không vượt quá thời gian cấp tín dụng ban đầu theo hợp đồng đã ký.

Dự thảo đồng ý việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm gần nhất trước thời điểm ngày 23/1 mà thời hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng từ ngày 23/1 đến thời điểm liền sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19.

Thời điểm bắt đầu đến hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi từ ngày 23/1/2020 phù hợp với thời điểm phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với dịch Covid-19. Đây cũng là thời điểm mà khả năng trả nợ của doanh nghiệp, người dân bắt đầu chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thời điểm chốt hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi đến thời điểm liền sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 được quy định để đảm bảo phù hợp với khả năng phục hồi dòng tiền của khách hàng sau khi hết dịch.

"Các khoản nợ không đáp ứng đủ các điều kiện tại dự thảo Thông tư (bao gồm cả các khoản nợ có thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi không nằm trong thời hạn từ ngày 23/1/2020 đến thời điểm sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch, các khoản nợ không chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) thì không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư", dự thảo nêu.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định tổ chức tín dụng được quyền quyết định, chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, nhưng phải đảm bảo 5 nội dung, bao gồm: Có quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, trong đó quy định cụ thể về tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng về khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phù hợp mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Trước đó, ngày 14/2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, trong đó giao "NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch”.

Văn Thanh
Bạn đang đọc bài viết Khó khăn vì Covid-19, doanh nghiệp sắp được miễn, giảm lãi vay từ ngân hàng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Doanh nghiệp đối diện nguy cơ ngừng sản xuất
Nhiều doanh nghiệp điện tử chỉ còn đủ linh kiện cho sản xuất trong khoảng 1 tháng nữa. Trong khi đó, các doanh nghiệp da giày, dệt may cũng chỉ dự trữ nguyên phụ liệu đủ cho sản xuất tới đầu tháng 4.