Miễn giảm, gia hạn hơn 78,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế và thuê đất

23/08/2022, 15:29
báo nói -

TCDN - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 7 ngành thuế đã thực hiện miễn giảm, gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất khoảng 78,6 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15: ước tính làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 7 tháng đầu năm là 763,5 tỷ đồng; Giảm thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ước tính làm giảm thu NSNN trong 7 tháng  đầu năm 2022 khoảng 8.909 tỷ đồng.

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo Thông tư 120/2021/TT-BTC, ước tính làm giảm thu NSNN trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 900 tỷ đồng.

Miễn giảm, gia hạn hơn 78,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất.

Miễn giảm, gia hạn hơn 78,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất.

Giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội ước tính làm giảm thu NSNN là 12.000 tỷ đồng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP: Tính đến hết ngày 22/7, số tiền thuế dự kiến gia hạn khoảng 1.458 tỷ đồng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP ước tổng số thuế đã gia hạn khoảng 41.600 tỷ đồng, trong đó: thuế GTGT kỳ tháng 5, tháng 6 và quý 2/2022 được gia hạn ước khoảng 16.600 tỷ đồng; thuế TNDN quý 2/2022 ước khoảng 25.000 tỷ đồng.

Miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 406/2021/NQ và NĐ 92/2021/NĐ-CP là 6.453 tỷ đồng, trong đó: Thuế GTGT được giảm là 1.116 tỷ đồng; Thuế TNDN được giảm là 1.388 tỷ đồng; Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là: 3.628 tỷ đồng; Tiền thuế được miễn chậm nộp là 321 tỷ đồng.

Giảm lệ phí trước bạ theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP là 6.554 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, ước tính chỉ riêng năm 2022, tổng giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân lên tới 225,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm cả số giảm thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn. Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 90,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, tổng gói hỗ trợ miễn giảm thuế trong gói hồi phục là khoảng 64.000 tỷ đồng và khoảng 2/3 trong số đó sẽ giảm vào 6 tháng cuối năm.

Ngoài ra, ngành Thuế sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc giảm 50% thuế BVMT làm giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng; để tiếp tục hỗ trợ, kiểm soát giá xăng dầu, giảm kịch khung thuế BVMT đối với mặt hàng xăng dầu làm giảm thêm khoảng 7.000 tỷ đồng. Đây sẽ là những áp lực lớn trong việc hoàn thành vượt mức dự toán thu của ngành Thuế năm 2022.

Tuy nhiên, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các gói hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất của Quốc hội, Chính phủ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn tăng thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Miễn giảm, gia hạn hơn 78,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế và thuê đất tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan