Ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi trong tháng 7

29/07/2023, 15:14
báo nói -

TCDN - Trong tháng 7, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 158,4 nghìn tỷ đồng. Ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi gần 25 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, thu ngân sách mhà nước 7 tháng năm 2023 ước giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trong đó, một số khoản thu chính như sau thu nội địa tháng 7/2023 ước đạt 114,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 840 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm và giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 7/2023 ước đạt 4,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 36 nghìn tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán năm và giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 7/2023 ước đạt 14,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán năm và giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 158,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 957 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 7 tháng năm 2023 ước đạt 629,4 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 267,6 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% và tăng 43,2%; chi trả nợ lãi 59,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% và tăng 0,8%.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi trong tháng 7 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan