Nghệ An: Giảm kế hoạch vốn hơn 30 tỷ đồng để chuyển sang bố trí cho 6 dự án khác

15/11/2020, 14:47

TCDN - HĐND tỉnh Nghệ An đã đồng ý điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của 8 dự án; theo đó giảm kế hoạch vốn của 8 dự án với tổng số tiền hơn 32,6 tỷ đồng để chuyển sang bố trí cho 6 dự án khác.

Một trong những đơn vị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Một trong những đơn vị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Theo đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã đồng ý điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của 8 dự án; theo đó giảm kế hoạch vốn của 8 dự án với tổng số tiền hơn 32,6 tỷ đồng để chuyển sang bố trí cho 6 dự án khác, trong đó có 1 công trình trả nợ, 5 công trình chuyển tiếp.

Hơn 30,9 tỷ đồng từ số vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư (nguồn vốn chưa phân bổ) và vốn thu hồi tồn ngân chưa phân bổ cũng được HĐND tỉnh đồng ý điều chuyển, phân bổ để bố trí cho 6 dự án.

Trong đó, nguồn vốn quy hoạch và chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ (hơn 23,8 tỷ đồng) bố trí cho 2 dự án; nguồn vốn thu hồi tồn ngân chưa phân bổ (hơn 7 tỷ đồng) để bố trí cho 4 dự án.

Danh mục công trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Danh mục công trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Được biết, tại Tờ trình gửi HĐND tỉnh, của UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Nguyên tắc điều chỉnh giảm đối với kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là giảm chỉ tiêu kế hoạch của các dự án hoàn thành, quyết toán đã hết nhu cầu vốn hoặc đang vướng mắc hồ sơ thủ tục, giải phóng mặt bằng, không có khả năng giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020.

Còn đối với kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn theo 3 nguyên tắc: các dự án, công trình trong quá trình quyết toán hoặc phê duyệt dự án giảm giá trị so với tổng mức đầu tư được duyệt tại chủ trương đầu tư làm thừa hạn mức so với kế hoạch trung hạn được giao; các dự án, công trình đã được bố trí vốn từ các nguồn hợp pháp khác làm thừa kế hoạch trung hạn được giao.

Bên cạnh đó, do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện của các dự án và các lý do khác, được cơ quan chuyên môn thẩm định và kiểm soát việc điều chỉnh, chỉ thực hiện điều chỉnh giảm trong trường hợp không gây nợ đọng xây dựng cơ bản và đảm bảo phương án đưa vào khai thác, sử dụng được phần vốn đã đầu tư không gây lãng phí.

Ngọc Tuấn
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Giảm kế hoạch vốn hơn 30 tỷ đồng để chuyển sang bố trí cho 6 dự án khác tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan