PVI sắp chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 32%

28/03/2024, 11:05

TCDN - Hội đồng quản trị PVI dự kiến sẽ dành 750 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 32%, cao thứ hai trong lịch sử của doanh nghiệp.

CTCP PVI (PVI Holdings - Mã: PVI) đã công bố biên bản họp Đại hội diễn ra vào ngày 21/3 tại Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Tại Hội nghị, ĐHĐCĐ đã thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và đưa ra kế hoạch năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch 2024, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI dự kiến sẽ chi gần 750 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt, tương ứng với tỷ lệ 32%. Tỷ lệ chia cổ tức này cao hơn so với kế hoạch 28,5% mà đại hội cổ đông thông qua vào năm ngoái. 

Đây là năm thứ 9 liên tiếp PVI trả cổ tức bằng tiền ở mức 20% trở lên và là mức chi trả cổ tức cao thứ hai trong lịch sử của công ty kể từ khi thành lập. Năm 2021, PVI từng chia cổ tức với tỷ lệ 33%.

Ngoài ra, PVI cũng sẽ trích 1,2% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cho quỹ khen  thưởng và phúc lợi. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức và trích quỹ là 5,6 tỷ đồng. 

Sang năm 2024, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ở mức 765 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ ở mức tối thiểu là 28,5% trên mệnh giá cổ phần. Ngoài ra, PVI cũng sẽ trích 1,2% lợi nhuận sau thuế được phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi. 

Sang năm 2024, PVI đặt ra các mục tiêu tương đối khiêm tốn so với những gì đã đạt được trong năm 2023. Cụ thể, đối với công ty hợp nhất, PVI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 1.080 tỷ đồng, thấp hơn so với mức thực hiện năm 2023 là 1.246 tỷ đồng.

Tổng doanh thu được kỳ vọng đạt 17.398 tỷ đồng, tăng 8,2% so với kết quả năm 2023. Vốn điều lệ sẽ giữ nguyên ở mức 2.342 tỷ đồng.

Đối với công ty mẹ, PVI kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2024 ở mức 765 tỷ đồng, thấp hơn so với kết quả 788 tỷ đồng vào năm ngoái. Tổng doanh thu dự kiến đạt 1.136 tỷ đồng nhích nhẹ so với năm 2023, trong khi tổng chi phí là 371 tỷ đồng. 

Theo PVI, nguyên nhân đặt ra kế hoạch khiêm tốn này đến từ việc bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều thách thức, thị trường bảo hiểm đối mặt nhiều khó khăn, yêu cầu thay đổi và lãi suất huy động  vẫn ở mức thấp, dự báo dao động từ 4,5 đến 5,3%/năm. 

Như Hằng
Bạn đang đọc bài viết PVI sắp chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 32% tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan