Sàn giao dịch thương mại điện tử có thể không phải nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh

19/09/2021, 09:24

TCDN - Đây là một trong những điểm mới tại Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài Chính vừa lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021. 

Về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử, dự thảo nêu rõ, trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua Sàn theo ủy quyền của pháp luật dân sự thì có trách nhiệm cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua Sàn theo quy định của pháp luật như: họ tên người bán hàng; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng qua Sàn; tài khoản ngân hàng của người bán.

Sàn giao dịch thương mại điện tử có thể không phải nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Sàn giao dịch thương mại điện tử có thể không phải nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau hoặc theo từng lần phát sinh theo yêu cầu của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế hoặc kết nối trực tiếp với cơ quan thuế nếu đáp ứng được các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.

Theo dự thảo, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Tổ chức, cá nhân khác khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo ủy quyền của pháp luật dân sự.

Dự thảo bổ sung quy định, xây dựng giải pháp, lộ trình cung cấp thông tin theo hình thức điện tử từ các Sàn giao dịch thương mại điện tử đến cơ quan thuế nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế theo rủi ro, đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi quy định: cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Thanh Phương
Bạn đang đọc bài viết Sàn giao dịch thương mại điện tử có thể không phải nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan