Tái bổ nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

13/10/2023, 19:09
báo nói -

TCDN - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tính từ ngày 9/10.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1163 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, tính từ ngày 9/10.

Ông Hồ Sỹ Hùng được tái bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Hồ Sỹ Hùng được tái bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Hiện nay, tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Hùng chỉ đạo trong các lĩnh vực: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); nghiên cứu khoa học; công tác tổng hợp; tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và xử lý các tồn tại, yếu kém của một số Dự án/doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả do các Bộ ngành chuyển giao về Ủy ban.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ giúp Chủ tịch các công việc liên quan đến công tác xây dựng, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định; Kế hoạch, chương trình về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Kế hoạch hoạt động dài hạn, năm năm, hàng năm của Ủy ban và các chương trình theo quy định của pháp luật, các công việc liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PV
Bạn đang đọc bài viết Tái bổ nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại chuyên mục DOANH NHÂN của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan