Tiết kiệm được trên 25 nghìn tỷ đồng từ tinh giản biên chế

04/11/2022, 16:19
báo nói -

TCDN - Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác động lớn, có điều kiện nâng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tính từ năm 2019 đến nay, việc này đã tiết kiệm được trên 25.000 tỷ đồng.

Đại biểu Tao Văn Giót (Lai Châu) cho biết, một trong những mục tiêu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết trong giai đoạn vừa qua, việc tinh giản biên chế có tác động thế nào đến việc thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức?

Đại biểu cũng cho biết, việc tinh giản biên chế trong giai đoạn vừa qua còn tình trạng tinh giản biên chế cơ học, cào bằng giữa các địa phương, đơn vị, lĩnh vực, dẫn đến thiếu cục bộ một số lĩnh vực, địa phương. Đề nghị Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân chính, giải pháp giải quyết vấn đề này trong thời gian tới thế nào và bao giờ thì giải quyết được? 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, câu hỏi của đại biểu Tao Văn Giót rất hay. Trong thời gian qua, chúng ta giảm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, giảm biên chế để cải cách hệ thống tổ chức bộ máy, cải cách đội ngũ công chức viên chức. Công tác này có tác động lớn, giúp tạo điều kiện nâng lương cho đội ngũ, tiết kiệm được nguồn kinh phí lớn để tạo nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Công tác này sẽ còn được đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới…

Bộ trưởng cũng cho biết, trong thời gian qua đã có sự nỗ lực vượt bậc trong việc tinh gọn bộ máy, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cũng có tình trạng cào bằng, giảm theo hướng cơ học ở một vài nơi. 

Trong quá trình cơ cấu đội ngũ, thực hiện tinh giản, bước đầu phải thực hiện theo cách cơ học, giao chỉ tiêu. Trước đó, nhiều năm chúng ta không đạt được con số 10% này. Hiện nay, tuy có tồn tại, hạn chế khi có nơi, có lúc còn xảy ra tình trạng cào bằng, tuy nhiên, nhìn chung việc tinh giản biên chế, bộ máy đã đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng khẳng định, việc này có tác động lớn, có điều kiện nâng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tính từ năm 2019 đến nay, việc này đã tiết kiệm được trên 25.000 tỷ đồng, đây là nguồn để đưa vào làm lương.

“Điều này cho thấy mối quan hệ giữa việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tác động rất rõ để tạo nguồn lực thực hiện chính sách tiền lương”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Linh Giang
Bạn đang đọc bài viết Tiết kiệm được trên 25 nghìn tỷ đồng từ tinh giản biên chế tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Tiết kiệm 6.000 tỷ nhờ tinh giản biên chế
Theo báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, năm 2019 kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn trên các lĩnh vực.